systém výchovy a vzdělávání

Dokumenty ke stažení
Detail
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw51223473
Datum zpracování 20140414112759.2
Pole pevné délky 041001nacnnnaabn- ----------aa----------
Věcné téma - vyučovaný předmět systém výchovy a vzdělávání
Odkaz viz vzdělávací soustava
Odkaz viz vzdělávací systém
Odkaz Viz též odškolštění vzdělání
Odkaz Viz též celoživotní vzdělávání podřazený
Odkaz Viz též stupeň vzdělání
Odkaz Viz též mezinárodní vzdělávání podřazený
Odkaz Viz též školská politika
Odkaz Viz též mimoškolní výchova podřazený
Odkaz Viz též školská reforma
Odkaz Viz též mimoškolní vzdělávání podřazený
Odkaz Viz též 04 Systém a cílové skupiny výchovy a vzdělávání nadřazený
Odkaz Viz též školství
Odkaz Viz též mobilní vzdělávací služby podřazený
Odkaz Viz též nápravná výchova podřazený
Odkaz Viz též postobligatorní vzdělávání podřazený
Odkaz Viz též postsekundární vzdělávání podřazený
Odkaz Viz též profesní příprava podřazený
Odkaz Viz též přechod z mateřské na základní školu podřazený
Odkaz Viz též přechod z prvního na druhý stupeň základní školy podřazený
Odkaz Viz též přechod ze střední na vysokou školu podřazený
Odkaz Viz též přechod ze základní na střední školu podřazený
Odkaz Viz též zahraniční studium podřazený
Angl. ekvivalent education system
Variantní název "v.t." systém výchovy a vzdělávání
Variantní název "v.t." systém výchovy a vzdělávání
Variantní název "v.t." systém výchovy a vzdělávání
Variantní název "v.t." systém výchovy a vzdělávání
Variantní název "v.t." systém výchovy a vzdělávání
Mikro thes 04 Systém a cílové skupiny výchovy a vzdělávání
Šifra zpracovatele 30 MPE
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw51223473
5 20140414112759.2
8 041001nacnnnaabn- ----------aa----------
150 $a systém výchovy a vzdělávání
450 $a vzdělávací soustava
450 $a vzdělávací systém
550 $a odškolštění vzdělání
550 $a celoživotní vzdělávání $w h
550 $a stupeň vzdělání
550 $a mezinárodní vzdělávání $w h
550 $a školská politika
550 $a mimoškolní výchova $w h
550 $a školská reforma
550 $a mimoškolní vzdělávání $w h
550 $a 04 Systém a cílové skupiny výchovy a vzdělávání $w g
550 $a školství
550 $a mobilní vzdělávací služby $w h
550 $a nápravná výchova $w h
550 $a postobligatorní vzdělávání $w h
550 $a postsekundární vzdělávání $w h
550 $a profesní příprava $w h
550 $a přechod z mateřské na základní školu $w h
550 $a přechod z prvního na druhý stupeň základní školy $w h
550 $a přechod ze střední na vysokou školu $w h
550 $a přechod ze základní na střední školu $w h
550 $a zahraniční studium $w h
750 $a education system
1003 $3 systém výchovy a vzdělávání
1003 $3 systém výchovy a vzdělávání
1003 $3 systém výchovy a vzdělávání
1003 $3 systém výchovy a vzdělávání
1003 $3 systém výchovy a vzdělávání
1009 $a 04 Systém a cílové skupiny výchovy a vzdělávání
1089 $d 30 $z MPE
Permanentní odkaz