Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii
Roman Bajčan

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 80-7261-096-1 (brož.)
Vydání: Vyd. 1.
Nakladatel: Praha : Management Press (vydavatelství), 2003
Popis: 147 s. : il. ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

vztah k veřejnosti; komunikace; marketing
příručka
média; sdělovací prostředky

Kniha zkušeného manažera s dlouholetou důvěrnou znalostí domácí praxe komunikace s veřejností přináší přehled účinných technik public relations. Čtivý, přehledný, inspirativní a srozumitelný text je doplněn o celou řadu případových studií a konkrétních PR projektů, jak byly v minulých letech realizovány v českých firmách.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    

Obsah
Předmluva:
Zrcadlo v zrcadle (Irena Válová)	19
Charakteristika médií
Deníky	25
Tím, kdo v konečné podobě interpretuje informacele novinář. Proto musí dokonale pochopit, co mu mluvčí sděluje.
Časopisy	25
Stejně jako u deníků platí, že novinář interpretuje informace. Článek bývá obvykle rozsáhlejší než v deníku, novinář potřebuje více údajů, může se rozepsat o souvislostech.
Rozhlas	25
Rozhlas lze charakterizovat jako velmi rychlé, ale pomíjivé médium. Málokdy je poslouchán programově - spíše jde o poslech, který doprovází nějakou jinou činnost.
Televize	26
Dosud si uhájila největší vliv ze všech médií. Řada lidí - včetně politiků, průmyslníků, obchodníků - považuje televizi za nejvýznamnější informační zdroj.
Internet	26
Jde nesporně o moderní a velmi progresivní médium, myslím si však, že se dnes jeho význam jako prostředku hromadné komunikace přeceňuje.
Tiskové agentury	27
Naprosto dominantní postavení má u nás Česká tisková kancelář.
Finanční zisk i vliv
Motivací médií je především jejich zisk a vliv	28
8 TECHNIKY PUBLIC RELATIONS
Informace je dnes zbožím jako kterékoli jiné. Informace je produktem, který je častokrát velmi cenný a za nějž se platí.
Komerční média	28
Kromě České televize a Českého rozhlasu jsou všechny ostatní sdělovací prostředky u nás v soukromých rukách, a proto je jejich prvořadým zájmem tvorba zisku.
Média veřejné služby	28
V této souvislosti jsme mluvili o České televizi a Českém rozhlase. Tady by motivace sledovanosti, poslechovosti a tvorba zisku neměly být na prvním místě.
Něco málo o komunikaci
PR složkou marketingu	30
Obor public relations je nedílnou složkou marketingu a současně uměním, jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění, jak na veřejné mínění, cílové skupiny, ale i jednotlivce působit.
PR, nebo komunikace?	30
Zmínil jsem se o tom, že pojem PR už v dnešní době plně neodráží celé spektrum možností, které s sebou nese.
Pozitivní image především	31
Úspěšnou firmu (i jedince) „dělá“ právě její (jeho) pozitivní image.
PR versus reklama	31
Techniky public relations nejsou a priori přímým nástrojem prodeje - ať zboží nebo služeb.
PR v pozadí	32
Reklamní pracovníci PR nasazují (zejména media relations) zcela proti smyslu této komunikace až po rozběhnutí reklamní kampaně a znesnadňují a zne-důvěryhodňují tak práci PR.
PR nejsou věcí expresiv	33
Public relations také nejsou (rozhodně by neměly být), na rozdíl od reklamy, věcí vršení expresiv a superlativů.
Dobrý produkt se nechválí sám	35
Argument, že dobrý výrobek či jakýkoli jiný produkt nepotřebuje komunikovat, protože si jej přece veřejnost najde sama, je lichý.
Bombardovat informacemi? ANO!	35
Jestliže máme co říci, jestliže máme nová fakta, pak je sdělujme.
Strategie v PR	35
Klíčovým předpokladem dobrých výsledků v tomto oboru je důvěra a vzájemný respekt obou „zúčastněných stran“ při realizaci konkrétních úkolů.
Lze měřit efekty komunikace?	36
Myslím, že ano. I když široká odborná diskuse v tom není zajedno, odpovídám, že prostřednictvím mediální hodnotové analýzy.
A co za to?	36
Velmi často se také hovoří o tom, jaká cena je za podobné služby přiměřená.
Umíme se domluvit?
Komunikace nic moc	37
Velká část vedoucích pracovníků, přestože si uvědomují potřebu aktivní komunikace s veřejností, kupodivu naráží na problém, jak se „efektivně domluvit“ ve vlastní mateřštině.
Méně je více	37
Dobrým a názorným vodítkem pro přípravu jakéhokoli „rozumného“ prohlášení je struktura dobrého novinového článku, profesionálně připravené agenturní či televizní zprávy nebo kvalitní tiskové informace.
Kvalitní mluvčí je firemní výhrou
Mluvčí, nebo úředník?	38
Mluvčí (tiskový pracovník, pracovník agentury...) rozhodně nepotřebuje pevnou pracovní dobu s píchačkami.
Mluvčí: svědomí firmy	38
Kvalitní tiskový pracovník musí být jakýmsi objektivním svědomím společnosti.
10 TECHNIKY PUBLIC RELATIONS
Monitoring tisku
39
Bez kvalitního a včasného monitoringu tisku se v této branži snad ani nedá pracovat.
Takzvaný mediální audit zahrnuje zpětný monitoring tiskových zpráv za delší i kratší časový úsek, reklamních výstupů konkurence za uplynulé období a další marketingové aktivity zaměřené vůči veřejnosti, které jsou zpracovány do stručné analýzy. Na jejím základě je navržen další optimální postup vůči veřejnosti.
Otázky, odpovědi	41
Pro každou formu komunikace s médii je dobré připravit seznam otázek, které vám novináři mohou položit.
Jak začít
Stručně a jasně	46
Bohužel (nebo bohudík?) je právě v komunikaci s veřejností - myšleno s médii - stručnost a přehlednost našeho prohlášení absolutní nezbytností.
Desatero mluvčího	46
Snažte se předat jedno hlavní stanovisko, jeden názor, nezatížený osobními soudy či dojmy- _
Tisková zpráva	47
Tisková zpráva je jedním ze základních nástrojů komunikace pracovníka tiskového odboru nebo oddělení public relations s médii.
S novináři z očí do očí
Pracovní snídaně	54
Jde o neformální setkání s několika vybranými novináři.
Má o stupínek silnější vypovídací hodnotu než pracovní snídaně, rozdíl je především v tom, že jde o setkání formálnější a předpokládá se z něj mediální výstup.
Mediální audit
40
Brífink
54
Tisková konference
55
Tisková konference by měla být jakýmsi mediálním vyvrcholením našeho snažení a měli bychom ji pečlivě a pozorně připravovat.
Pravidla úspěšného vedení tiskové konference...
Provedení tiskových konferencí se případ od případu různí.
...a ještě něco ? tomu
Tisková konference se koná z 99 procent ve všední den.
Tiskovku nahráváme
Rozhodně nic nezkazíme tím, když tiskovou konferenci nahrajeme.
Nezapomeňte na moderátora Při organizaci tiskové konference doporučuji využívat služeb profesionálního moderátora, i když to samozřejmě není podmínkou. Prezentace při tiskovce
Při prezentaci na tiskové konferenci platí jiná pravidla než např. v televizním studiu.
...ale tiskovka ještě nekončí Tím ale tisková konference přesto nekončí. Alespoň ne pro vás a pro představitele firmy, kteří se jí zúčastnili.
Neznalost omlouvá
V rozhovoru s novinářem dostaneme velmi cílenou otázku, která vyžaduje velmi přesnou a fakty podloženou odpověď.
Autorizace vs. neautorizace Je scestné se domnívat, že novinář je povinen nechat svůj výtvor po rozhovoru s respondentem autorizovat.
„Píárystovy“ třešničky Setkání „one to one“
Setkání z očí do očí mezi vámi a novinářem se uskuteční většinou na žádost novináře.
Pravidlo „tří“
Nejenže bychom měli při veřejném projevu „myslet v titulcích“, dbát na sedmivteřinovou stručnost, ale ještě bychom své sdělení měli v tomto krátkém časovém úseku několikrát zopakovat.
56
56
57
58
58
59
60
61
62
66
12 TECHNIKY PUBLIC RELATIONS
Co slovo to perla	67
Už jsme si řekli, že novinář může zpracovat a publikovat jen ty informace, které skutečně dostane.
Zákeřná televize	67
Především při televizním vystoupení mluvte v kratších větách.
Za svůj názor se nestyďte	68
Mluvte zřetelně, nestyďte se za to, že veřejně prezentujete své názory.
Improvizaci si připravte předem	68
Improvizace se dá s úspěchem použít, pokud je předem(!) dokonale připravena.
Musíte si pomáhat!	69
Pokud nejste na podobné prezentace zvyklí, pomozte si. Pomůže vám dobrá organizace vlastní prezentace.
Prezentaci obohaťte	70
Vyřčená slova se mohou dobře poslouchat, ale přesto doporučuji obohatit je ještě o další rozměr.
Krize
Kdo vyvolává krizi?	72
Je to tak trochu otázka typu, co bylo dřív? Slepice, nebo vejce?
Absolutně loajální a spokojený zaměstnanec neexistuje	72
Aniž bych podceňoval roli interní komunikace, je mylné se domnívat, že zaměstnavatel dokáže ve své organizaci vytvořit takové pracovní a sociální podmínky, aby nedošlo ? nežádoucímu „průsaku“ informací, o kterých by široká veřejnost nemusela vědět.
...a nemusí jít zrovna o špinavé prádlo	72
Každý máme něco, s čím se příliš nechlubíme.
Krizová komunikace	73
Největší slabinou nejrůznéjších společností při řešení krizových situací je jejich neschopnost rychlé reakce.
Jak minimalizovat ztráty?	74
Jak tedy zabránit těm největším škodám a minimalizovat ztráty? Prvním předpokladem je funkční interní tiskové oddělení nebo spolupráce s externí agenturou.
Sledujte regiony!	74
Řada problematických situací a skandálků začínala právě v regionech jako nevýznamné a nedůležité výkřiky místních stěžovatelů.
Závazný krizový scénář	76
Komunikační pracovníci by měli ještě „v době míru“ připravit tzv. do šuplíku závazný modelový krizový scénář, který by prošel důkladnou oponenturou vedení a příslušných odborů.
Něco o novinářích I
Patří šéf na bojiště?	80
Podle mého názoru v převážné většině případů NE.
Novinář hájí (většinou) malé a slabé	82
Novinář se bohužel někdy neřídí fakty, ale subjektivními pocity.
Nic není na 100 procent	83
Přestože tiskový odbor firmy nebo pověřená PR agentura odvádějí svou práci velmi odpovědně a kvalitně, není zdaleka jisté, jaký postoj ? vydávaným informacím zaujmou sdělovací prostředky, které z principu musí sledovat i jiné názory a hlediska.
„Co“ je novinář?	83
Novinář je člověk, který se živí tím, že sleduje, co dělají druzí, a informuje o tom prostřednictvím médií.
Něco jim řekněte...	84
„Něco jim řekněte, ať to otisknou!“ I s takovou žádostí či pokynem se čas od času setká jak mluvčí společnosti, tak pracovník PR agentury.
Důležité je načasování	85
Základním předpokladem pro každou účinnou komunikaci, ať už obchodní, mediální apod., je její načasování.
14 TECHNIKY PUBLIC RELATIONS
Řeč těla
Nonverbální komunikace
Komunikace není jen to, že „mluvíme“.
Nelísejte se!
Velmi důležitý je adekvátní odstup od partnera, s kterým hodláme hovořit.
Poznání sebe sama
Poznání sebe sama v této oblasti, pilování pozitivních reakcí a naopak potlačování těch špatných je důležité pro život osobní i pracovní.
Pozor na kameru
Zvlášť před kamerou a v rozhovoru např. s televizním redaktorem nezačíná naše komunikace momentem, kdy novinář dokončí otázku a namíří na nás mikrofon.
Neničte cizí kruhy
Ale nemusíme myslet ani na televizi. Stačí totiž „obyčejná“ pracovní schůzka s obchodními partnery při prezentaci jakéhokoli projektu, jenž může být sám o sobě dokonalý, originální a v „papírové“ podobě skutečně bezchybný. Dodržujte odstup
Dodržení patřičného odstupu je rovnocenné respektu, jaký máme vůči cizímu území.
Mediální školení
Každý umí mluvit, číst a psát. Skoro každý čte noviny, poslouchá rozhlas a dívá se na televizi. Takže si celá řada manažerů nejrůznějších firem myslí, že jim tato kvalifikace stačí pro bezproblémový styk se sdělovacími prostředky.
Něco o novinářích II První kontakt
Znáte to z televize. Politik vystoupí z auta. nebo vyjde z úřadu a vrhne se ? němu smečka novinářů.
Nejste politik
Znamená to, že budete postupovat jako politik? A jakmile se ? vám přiblíží novinář, rozzáříte se jako vánoční stromeček, šťastni, že můžete ukojit jeho zvědavost?
Obsah 15
Vytvořte podmínky pro rozhovor	93
Předpokladem úspěšného vedení rozhovoru s novinářem je proto vytvoření podmínek pro obě strany rovnocenných. Jak toho dosáhnout?
Proč se s novinářem vůbec bavit?	94
Realita politika hovořícího zcela automaticky s novináři, jak jsme ji načrtli výše, nabízí zcela jednoduché krátké spojení: novináři tu jsou proto, aby s nimi ostatní lidé hovořili.
Motivace se liší	94
Pokud komunikaci s novinářem znázorníme jako dvě polopřímky, které mají společný začátek, je to v pořádku.
Vytvořme novináři dobré podmínky pro jeho práci	96
Pokud chceme, aby se s námi novinář vůbec bavil, aby usoudil, že setkáním s námi neztrácí čas, musíme mu ? tomu vytvořit odpovídající podmínky.
Termíny, termíny, termíny	97
? tomu, jak vyzní novinářovo sdělení, přispívají ještě další faktory. Každý novinář je tlačen termíny.
Je novinář bůh?	98
To, co byste si měli pamatovat, zní asi takto:
S novinářem musíte vycházet za všech okolností a musíte mu předat stoprocentní informace, pokud jde o jejich hodnotu, zajímavost, neotřelost, význam a aktuálnost.
Novinář ocení stanovisko	99
O základních parametrech vámi poskytovaných informací jsem už hovořil. Novinář dále ocení, když ? holým faktům přidáte stanovisko své firmy.
Nabídněte příběh	99
Ale jsou i další metody, jak upoutat novinářův zájem.
Co novinář chce?	100
Novinařina je podnikání jako každé jiné, jen s tím rozdílem, že zbožím, se kterým se obchoduje, jsou informace.
16 TECHNIKY PUBLIC RELATIONS
Nevyjednávejte!	100
V žádném případě se ale s novinářem nesnažte vyjednávat!
Osobní postoje do médií nepatří	101
Pokud reprezentujete firmu nebo kohokoli jiného než sebe, nezatahujte do mediální komunikace své osobní názory.
Médiím se nelže!	102
Novináři jsou alergičtí na lži. Proto jim nelžete, a to ani když si budete myslet, že lež je v zájmu firmy. Není. Hned vysvětlím proč.
...ale říkat všechno také nemusíte	102
Na tomto místě si dovolím malou vsuvku. Lhát se nemá, za tím si stojím. Ale to ještě neznamená, že se musí říkat úplně všechno.
Buďte pozitivní	103
Další pravidlo říká, že pokud si chcete vytvořit šanci, aby informace publikované o vaší firmě byly alespoň trochu pozitivní, musíte je tak také formulovat.
O jiných jen dobře. Nebo raději vůbec ne!	103
Pokud vystupujete za svou firmu, neměli byste se novinářem nechat vmanévroval do postavení, kdy budete hovořit za jiné firmy, za konkurenci nebo za státní správu.
Co uši neslyší, to ústa nepoví	?4
Častou chybou, které se mluvčí ve vztahu ? novinářům dopouštějí, je snaha o jakési vychytralé naklonění si novináře na svou stranu.
Do novináře „nešťourejte“	?6
Přestože se považujete za člověka dobře vychovaného, slušného a jak se dnes s oblibou říká komunikativního, může se lehce stát, že při setkání s novinářem ztratíte půdu pod nohama a mediální mač prohrajete kontumačné.
Nejsme USA!	106
Celý problém je v tom, že Česká republika nejsou Spojené státy a americká mentalita je jiná než zvyklosti v české kotlině.
Napadat novináře se nevyplácí	107
Mluvčí středního kalibru je ale přece jen v jiném
Obsah 17
postavení než ministerský předseda a může ujet i na zdánlivě nevinné věci.
„Harašení“ v komunikaci	108
Další riziko pramení především z mužské ješitnosti (o ženách-mluvčích to platí sice méně, ale ani zde tento fenomén nemůžeme zcela vyloučit). Častokrát je totiž vztah mezi tiskovým mluvčím („piárystou“) a novinářem vyjádřen vztahem muž - žena.
Zapomeňte na negativní emoce	109
Do vztahu mezi mluvčím a novinářem také nepatří emoce či osobní zaujatost.
Budujte profesionální vztahy	109
Přese všechno, co jsem výše popsal, by se každý mluvčí měl snažit o vytvoření dobrého vztahu s novináři.
Do střehu!	110
Pokud tušíte, že o vás novináři stojí, že pro ně máte zajímavé informace - a zvlášť pokud jde o informace citlivé nebo takové, jež by mohly spustit informační smršť, která vám může přerůst přes hlavu, buďte ve střehu!
Nachytán na švestkách	?
Takzvané švestkové metody, tedy využití chvíle nepozornosti a nesoustředění, ve které se respondent ocitne, využívají často i televizní štáby, pokud se chtějí vyhnout nudnému oficiálnímu prostředí místnosti, ve které se odehrávala např. tisková konference.
„Oslí můstek“	111
Další metodou, jak dostat ? novinářům co nejširší okruh informací, je takzvané překlenutí.
Novinářské finty	111
Řada novinářů používá ve snaze vytáhnout z respondenta citlivou informaci řadu metod, které jsou na samé hranici novinářské etiky, nebo ji dokonce přímo překračují.
Epilog	114
Přílohy	115
Uhoř eská vědecká
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Bajčan, Roman, 1965-
Údaje o názvu Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii / Roman Bajčan
Variantní názvy Jak pracovat s médii
ISBN 80-7261-096-1 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Management Press (vydavatelství), 2003
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z vztah k veřejnosti
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z komunikace
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z marketing
Volně tvořený termín média
Volně tvořený termín sdělovací prostředky
Fyzický popis 147 s. : il. ; 24 cm
Anotace Kniha zkušeného manažera s dlouholetou důvěrnou znalostí domácí praxe komunikace s veřejností přináší přehled účinných technik public relations. Čtivý, přehledný, inspirativní a srozumitelný text je doplněn o celou řadu případových studií a konkrétních PR projektů, jak byly v minulých letech realizovány v českých firmách.
Rejstříkový termín - žánr/forma příručka
Mezinárodní desetinné třídění 659.4
Mezinárodní desetinné třídění (035)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01370982
3 CzPrNPK
5 20161109132243.3
7 ta
8 040301s2003----xr a|||e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb001285203
20 ## $a 80-7261-096-1 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)56862638
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $9 4 $a 659 $x Reklama. Public relations. Média
80 ## $a 659.4 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Bajčan, Roman, $d 1965- $7 xx0013850 $4 aut
245 10 $a Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii / $c Roman Bajčan
246 33 $a Jak pracovat s médii
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Management Press (vydavatelství), $c 2003
300 ## $a 147 s. : $b il. ; $c 24 cm
520 ## $a Kniha zkušeného manažera s dlouholetou důvěrnou znalostí domácí praxe komunikace s veřejností přináší přehled účinných technik public relations. Čtivý, přehledný, inspirativní a srozumitelný text je doplněn o celou řadu případových studií a konkrétních PR projektů, jak byly v minulých letech realizovány v českých firmách.
650 #7 $a vztah k veřejnosti
650 #7 $a komunikace
650 #7 $a marketing
653 ## $a média
653 ## $a sdělovací prostředky
655 #7 $a příručka
901 $b 9788072610969 $f 1. vyd. $o 20040211
910 ## $a ABA012
998 $a 001285203
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné