Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy
Jana Hyplová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7368-919-3 (brož.)
Vydání: Vyd. 1.
Nakladatel: Ostrava : Ostravská univerzita, 2010
Popis: 155 s. : il. ; 24 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

projektová metoda; porozumění textu; základní škola; pedagogický výzkum; didaktický test
projektové vyučování; čtenářská gramotnost

Publikace je členěna na tři části – teoretickou, praktickou a přílohovou. V teoretické části se autoři soustředí na problematiku čtenářské gramotnosti a její funkci ve vzdělávání. Dále se zabývají projektovou výukou, především z hlediska jejího možného uplatnění v literární výchově. Analyzují a popisují činnosti užívané při práci s textem v rámci projektového vyučování a zvažují jejich uplatnitelnost z pohledu dovedností, jež jsou sledovány mezinárodními šetřeními PISA. Obsahem praktické části je soubor strukturovaných projektů, v jejichž centru se nachází umělecký text jako integrující prvek projektového vyučování.

200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    

TEORETICKÁ ČÁST
1 ČTENÍ, GRAMOTNOST, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
1.1 Gramotnost a porozumění textu z pedagogického a didaktického pohledu
1.1.1 Základní gramotnost jako předpoklad získání čtenářské gramotnosti
1.1.2 Definice čtenářské gramotnosti
1.2 Výzkum čtenářské gramotnosti v šetření OECD/PISA
1.3 Čtenářská gramotnost v kurikulu základního vzdělávání
1.4 Výuka čtení s porozuměním na základní škole
1.4.1 Čtenářské strategie a techniky čtení
1.4.2 Metody a formy vyučování
2 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
2.1 Inovace a alternativy v současném vzdělávání
2.1.1 Historické kořeny současných inovací ve vzdělávání
2.1.2 Současné inovativní koncepce a projekty
2.2 Pragmatická pedagogika
2.2.1 JohnDewey
2.2.2 W. H. Kilpatrick
2.2.3 Stručný nástin vývoje projektového vyučování v české škole
2.3 Terminologické vymezení projekt projektová metoda projektová výuka-projektové vyučování
2.3.1 Projekt a projektová metoda
2.3.2 Projektové vyučování projektová výuka
2.3.3 Projekt jako vzdělávací strategie
2.4 Typologie projektu
2.5 Plánování projektu
2.6 Projekt jako aktivizační metoda konstruktivistického pojetí vyučování
2.7 Význam projektového vyučování pro současnou pedagogickou praxi
3 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ NA 2, STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
3.1 Literární výchova na 2. stupni základní školy v kontextu kurikulárního dokumentu
3.1.1 Mezipředmětové a vnitropředmětové vztahy v literární výchově
3.1.2 Průřezová témata
3.2 Projekt v literární výchově
3.2.1 Etapa přípravy pracovního listu
3.2.1.1 Tvorba úloh pracovního listu
3.2.1.2 Otázky rozvíjející kritické myšlení
3.2.1.3 Praktická aplikace otázek k literárnímu textu
3.2.2 Tvořivé činnosti v literární výchově jako fáze projektového vyučování 3.2.2.1 Projekt jako metoda rozvoje tvořivosti
3.3 Význam projektového vyučování pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků
4 PEDAGOGICKÝ VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
4.1 Východiska a motivace výzkumu
4.2 Výzkumný vzorek
4.3 Metody výzkumu
4.3.1 Konstrukce didaktického testu
4.5.1.1 Vyhodnocení obtížnosti jednotlivých položek didaktického testu
5 VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
5.1 Výzkum čtenářské gramotnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny v oblasti získávání informací (Studentův t-test)
5.1.1 Vyhodnocení získaných dat
5.2 Výzkum čtenářské gramotnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny v oblasti vytváření interpretace (Studentův t-test)
5.2.1 Vyhodnocení získaných dat
5.3 Výzkum čtenářské gramotnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny v oblasti posuzování textu z obsahového a formálního hlediska (Studentův t-test)
5.3.1 Vyhodnocení získaných dat
5.4 Dílčí závěr výzkumného šetření
5.5 Oprávněnost použití Studentova t-testu (Fisherův Snedecorův F-test)
6 KVALITATIVNÍ ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DIDAKTICKÉHO TESTU
6.1 Vyhodnocení výsledků oblast získávání informací
6.2 Vyhodnocení výsledků vytváření interpretace
6.3 Vyhodnocení výsledků posouzení obsahu a formy textu
6.4 Závěr kvalitativní analýzy odpovědí (didaktický test)
7 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO UČITELE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRŮZKUM
8 ZÁVĚRY A PŘÍNOS PRÁCE PRO PEDAGOGICKOU TEORII A PRAXI 8.1 Výstup pro pedagogickou praxi
SUMMARY
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Hyplová, Jana
Údaje o názvu Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy / Jana Hyplová
ISBN 978-80-7368-919-3 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Ostrava : Ostravská univerzita, 2010
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z projektová metoda
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z porozumění textu
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z základní škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z didaktický test
Volně tvořený termín projektové vyučování
Volně tvořený termín čtenářská gramotnost
Fyzický popis 155 s. : il. ; 24 cm
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anotace Publikace je členěna na tři části – teoretickou, praktickou a přílohovou. V teoretické části se autoři soustředí na problematiku čtenářské gramotnosti a její funkci ve vzdělávání. Dále se zabývají projektovou výukou, především z hlediska jejího možného uplatnění v literární výchově. Analyzují a popisují činnosti užívané při práci s textem v rámci projektového vyučování a zvažují jejich uplatnitelnost z pohledu dovedností, jež jsou sledovány mezinárodními šetřeními PISA. Obsahem praktické části je soubor strukturovaných projektů, v jejichž centru se nachází umělecký text jako integrující prvek projektového vyučování.
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 373.3.011.3-052
Mezinárodní desetinné třídění 373.3
Mezinárodní desetinné třídění 028.1
Mezinárodní desetinné třídění 371.314.6
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371046
3 CzPrNPK
5 20161109132249.2
7 ta
8 110125s2010----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002160378
20 ## $a 978-80-7368-919-3 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)707609802
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 371 $x Školství (organizace)
80 ## $a 373.3.011.3-052 $2 MRF
80 ## $a 373.3 $2 MRF
80 ## $a 028.1 $2 MRF
80 ## $a 371.314.6 $2 MRF
100 1# $a Hyplová, Jana $7 jx20110125006 $4 aut
245 10 $a Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy / $c Jana Hyplová
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b Ostravská univerzita, $c 2010
300 ## $a 155 s. : $b il. ; $c 24 cm
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Publikace je členěna na tři části – teoretickou, praktickou a přílohovou. V teoretické části se autoři soustředí na problematiku čtenářské gramotnosti a její funkci ve vzdělávání. Dále se zabývají projektovou výukou, především z hlediska jejího možného uplatnění v literární výchově. Analyzují a popisují činnosti užívané při práci s textem v rámci projektového vyučování a zvažují jejich uplatnitelnost z pohledu dovedností, jež jsou sledovány mezinárodními šetřeními PISA. Obsahem praktické části je soubor strukturovaných projektů, v jejichž centru se nachází umělecký text jako integrující prvek projektového vyučování.
546 ## $a Anglické resumé
550 ## $a Vydavatel: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
650 #7 $a projektová metoda
650 #7 $a porozumění textu
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a pedagogický výzkum
650 #7 $a didaktický test
653 ## $a projektové vyučování
653 ## $a čtenářská gramotnost
710 2# $a Ostravská univerzita. $b Pedagogická fakulta $7 kn20010709315
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20112160378_1.pdf
901 $f 1. vyd. $o 20110121
910 ## $a ABA012
998 $a 002160378
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné