Žák a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol.
[1. díl]
Iva Červenková

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7368-924-7 (brož.)
Vydání: Vyd. 1.
Nakladatel: Ostrava : Ostravská univerzita, 2010
Popis: 107 s. : il. ; 24 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

učebnice; práce s textem; strategie učení; druhý stupeň; základní škola; pedagogický výzkum

Tradiční tištěná učebnice je stále nedílnou součástí vyučování a učení. Monografie se zabývá užíváním učebnic v činnostech žáků 8. tříd základních škol v Ostravě. Výzkum si klade za cíl identifikovat užívání učebnice a popsat způsoby, jakými žáci pracují s učebními texty ve čtyřech předmětech: matematice, anglickém jazyce, dějepise a v občanské výchově. Na práci navazuje monografie Učitel a učebnice (Sikorová 2011).

2. díl: Učitel a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    

1 ÚVOD K VÝZKUMNÉMU PROJEKTU
1.1 Vymezení problematiky a význam práce
1.2 Cíle a účely výzkumného projektu
1.3 Předmět výzkumu, jeho charakter, výzkumné problémy
1.4 Metodologický postup
1.4.1 Úvahy o metodologické koncepci výzkumu
1.4.2 Pilotáž
1.4.3 Předvýzkum
1.4.4 Výběr zkoumaného vzorku a výzkumné metody celého projektu
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Pojem učebnice
2.2 Funkce učebnice
2.3 Struktura učebnice
2.4 Klasifikace učebnic
3 VÝZKUMY UČEBNIC
3.1 Novodobý zájem o učebnice
3.2 Institucionální výzkumy učebnic
3.3 Oblasti výzkumu učebnic
3.3.1 Měření obtížnosti textu učebnic
3.3.2 Měření sémantické koherence textu a pojmové zatíženosti textu
3.3.3 Měření didaktické vybavenosti učebnic
3.3.4 Obsahová analýza učebnic
3.3.5 Další oblasti výzkumu učebnic jako produktu
3.3.5.1 Hodnocení a výběr učebnic učitelem
3.3.5.2 Hodnocení učebnic žákem
3.4 Nedostatečně zmapované oblasti výzkumu učebnic
3.4.1 Studium učebních situací
3.4.2 Studium učebních činností
3.4.3 Stav jazykové kompetence žáků a zpracování didaktické informace
3.4.4 Učebnice jako aktér procesu výuky
4 VÝZKUMY UŽÍVÁNÍ UČEBNIC
4.1 Metody výzkumů zaměřených na užívání učebnic
4.2 Výzkumy míry užívání učebnic
4.3 Výzkumy užívání strukturních komponentů učebnic
5 STRATEGIE UČENÍ ŽÁKŮ PŘI PRÁCI S UČEBNICÍ
5.1 Pojem strategie učení
5.2 Klasifikace strategií učení
5.3 Strategie učení z textu
5.4 Taktiky učení
5.5 Výzkumy učebních strategií a strategií učení z textu
6 EMPIRICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ROLE UČEBNICE VE VÝUCE ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ «
6.1 Cíl výzkumu, formulace problému a stanovení hypotéz
6.2 Výzkumný vzorek a metody
6.3 Prezentace hlavních výzkumných zjištění a jejich interpretace
6.3.1 Míra užívání učebnic
6.3.2 Učebnice v přípravě žáků
6.3.2.1 Učení se z učebnice na výuku
6.3.2.2 Psaní domácích úkolů s pomocí učebnice
6.4 Vyvození role učebnice
7 DISKUSE A ZÁVĚRY
7.1 Shrnutí a závěry obsahové
7.2 Metodologické diskuse
7.3 Význam pro teorii a závěry pro praxi
7.3.1 Doporučení autorům učebnic a vydavatelům
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Červenková, Iva
Údaje o názvu Žák a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol. [1. díl] / Iva Červenková
Variantní názvy Užívání učebnic na 2. stupni základních škol
Variantní názvy Žák a učebnice
ISBN 978-80-7368-924-7 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Ostrava : Ostravská univerzita, 2010
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z učebnice
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z práce s textem
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z strategie učení
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z druhý stupeň
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z základní škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Fyzický popis 107 s. : il. ; 24 cm
Všeobecná poznámka 2. díl: Učitel a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anotace Tradiční tištěná učebnice je stále nedílnou součástí vyučování a učení. Monografie se zabývá užíváním učebnic v činnostech žáků 8. tříd základních škol v Ostravě. Výzkum si klade za cíl identifikovat užívání učebnice a popsat způsoby, jakými žáci pracují s učebními texty ve čtyřech předmětech: matematice, anglickém jazyce, dějepise a v občanské výchově. Na práci navazuje monografie Učitel a učebnice (Sikorová 2011).
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 371.3
Mezinárodní desetinné třídění 373.3.011.3-052
Mezinárodní desetinné třídění 37.012
Mezinárodní desetinné třídění (437.3)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371049
3 CzPrNPK
5 20161109132250.2
7 ta
8 110823s2010----xr a|||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002221862
20 ## $a 978-80-7368-924-7 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)757678885
40 ## $a OLA001 $b cze $d BOA001 $d ABA001
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 371 $x Školství (organizace)
80 ## $a 371.3 $2 MRF
80 ## $a 373.3.011.3-052 $2 MRF
80 ## $a 37.012 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
100 1# $a Červenková, Iva $7 ola2011656854 $4 aut
245 10 $a Žák a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol. $n [1. díl] / $c Iva Červenková
246 30 $a Užívání učebnic na 2. stupni základních škol
246 3# $a Žák a učebnice
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b Ostravská univerzita, $c 2010
300 ## $a 107 s. : $b il. ; $c 24 cm
500 ## $a 2. díl: Učitel a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 ## $a Tradiční tištěná učebnice je stále nedílnou součástí vyučování a učení. Monografie se zabývá užíváním učebnic v činnostech žáků 8. tříd základních škol v Ostravě. Výzkum si klade za cíl identifikovat užívání učebnice a popsat způsoby, jakými žáci pracují s učebními texty ve čtyřech předmětech: matematice, anglickém jazyce, dějepise a v občanské výchově. Na práci navazuje monografie Učitel a učebnice (Sikorová 2011).
546 ## $a Anglické resumé
550 ## $a Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
650 #7 $a učebnice
650 #7 $a práce s textem
650 #7 $a strategie učení
650 #7 $a druhý stupeň
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a pedagogický výzkum
651 #4 $a Česko
710 2# $a Ostravská univerzita. $b Pedagogická fakulta $7 kn20010709315
710 2# $a Užívání učebnic na 2. stupni základních škol (projekt)
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201109/contents/nkc20112221862_1.pdf
901 $f [1. vyd.] $o 20110913
910 ## $a ABA012
998 $a 002221862
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné