Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti
výzkumná analýza a popis soudobého stavu
[Marie Švrčková]

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7464-020-9 (brož.)
Vydání: Vyd. 1.
Nakladatel: Ostrava : Ostravská univerzita, 2011
Popis: 242, [55] s. : il. ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

porozumění textu; čtení; základní škola; vyučovací metoda; pedagogický výzkum
čtenářská gramotnost

Text publikace představuje popis soudobého stavu výuky počátečního čtení v primární škole v období po transformaci kurikula základního vzdělávání a zároveň prezentuje výzkumnou analýzu kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků, jež byla provedena na základě vybraných pedagogických didaktických hledisek.

Na rubu tit. s.: Pedagogická fakulta Ostravské univerzitě v Ostravě, katedra pedagogicky primárního a alternativního vzdělávání; Část. tištěno napříč; 200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    

OBSAH
ÚVOD.........................................................................................5
1. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST......................................................................7
l.lTeoretická východiska problematiky gramotnosti.......................................7
1. 1.1 Gramotnost, vývoj obsahu pojmu...................................................7
1. 1. 2 Negramotnost, funkční negramotnost..............................................9
1.1.1 Typy a druhy gramotnosti.........................................................10
1. 2 Vymezení čtenářské gramotnosti....................................................13
1. 2.1 Čtenářská gramotnost z výzkumného hlediska......................................17
1. 2.1.1 Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS, vybrané výsledky..............20
1. 2. 2 Čtenářská gramotnost v soudobém kurikulu primárního vzdělávání ČR..............24
2	ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A KOMPETENCE.......................................................27
2.1 Kompetence v kurikulu pro ZV ČR....................................................28
2.1.1 Kompetence ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.....................31
2. 2 Kompetence a čtenářská gramotnost.................................................34
3	POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, KLASIFIKACE ROVIN.......................................36
3. 1 Faktory ovlivňující počáteční čtenářskou	gramotnost...............................43
3. 2 Diferenciace pojmů................................................................47
3.2.1 Diferenciace pojmů vztahujících se ke čtení......................................47
3. 2. 2 Diferenciace pojmů vztahujících se к psaní.....................................57
3. 2. 3 Diferenciace pojmů vztahujících se к pojmu jazyk a komunikace..................58
4 ROZVOJ POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V PRIMÁRNÍ ŠKOLE...................................60
4. 1 Metody výuky počátečního čtení z historického aspektu.............................60
4. 2 Proměna metod výuky počátečního čtení.............................................64
4. 2.1 Popis metody analyticko-syntetické v tradičním (původním) pojetí................65
4. 2. 2 Výuka počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou s inovativními prvky 68
4. 2.3 Výuka počátečního čtení metodou genetickou......................................71
4. 3 Znaky gramotnostního pojetí výuky počátečního čtení...............................72
4. 4 Čtenářská kompetence žáků na počátku primárního vzdělávání........................74
4. 5 Zjišťování kvality počáteční čtenářské gramotnosti v soudobé škole................77
5 ROZVOJ POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 80
5. 1 Smysl a cíl srovnávací analýzy....................................................80
5. 2 Charakteristické rysy primárního vzdělávání.......................................81
5. 3 Výuka mateřského jazyka a časová dotace...........................................82
5. 4 Charakteristika výuky počátečního čtení a rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti 83
5. 4.1 Cíle výuky počátečního čtení vybraných zemí EU..................................83
5. 4. 2 Didaktická stránka výuky počátečního čtení.....................................85
5. 4. 3 Organizační složka výuky počátečního čtení.....................................86
5. 4. 4 Využití učebnic a didaktických materiálů.......................................87
5.4. 5 Hodnocení žákova rozvoje čtenářských kompetencí, čtenářské gramotnosti..........88
5. 4. 6 Trendy ve výuce počátečního čtení v mezinárodním měřítku.......................89
6	VÝZKUMNÁ ANALÝZA KVALITY POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI................................91
6. 1 Východiska výzkumného šetření, přínos pro pedagogickou praxi......................91
6.	2 Popis realizace empirického šetření..............................................93
6.	2.1 První etapa empirického šetření (pilotáž)......................................93
6.	2.1.1 Výsledky I. etapy empirického šetření, interpretace dat..................... 94
6.	2.3 Druhá etapa empirického šetření................................................98
6. 2.4 Třetí etapa empirického šetření................................................107
7	VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ, INTERPRETACE DAT.........................................114
7. 1 Výsledky II. etapy empirického šetření, interpretace dat.........................114
7. 1.1 Úroveň počáteční čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků základní školy...........115
7. 1. 2 Kvalita didaktické práce učitelů 1. ročníku základní školy.....................171
7.	1. 3 Stav domácího čtenářského zázemí žáků 1. ročníku základní školy...............182
7.	2 Výsledky III. etapy empirického šetření..........................................192
7.	2.1 Úroveň počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníků základní školy..........193
7.	2. 2 Kvalita didaktické práce učitele 2. ročníku základní školy....................211
7.	2. 3 Stav domácího čtenářského zázemí žáků 2. ročníků základní školy...............216
7.	2. 4 Vyjádření závislosti mezi kvalitou počáteční čtenářské gramotnosti domácím
čtenářským zázemím.....................................................................225
ZÁVĚR......................................................................................227
SUMMARY....................................................................................231
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...................................................................235
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK....................................................................240
REJSTŘÍK...................................................................................241
PŘÍLOHY....................................................................................243
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Švrčková, Marie
Údaje o názvu Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti : výzkumná analýza a popis soudobého stavu / [Marie Švrčková]
ISBN 978-80-7464-020-9 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Ostrava : Ostravská univerzita, 2011
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z porozumění textu
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z čtení
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z základní škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z vyučovací metoda
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Volně tvořený termín čtenářská gramotnost
Fyzický popis 242, [55] s. : il. ; 24 cm
Všeobecná poznámka Na rubu tit. s.: Pedagogická fakulta Ostravské univerzitě v Ostravě, katedra pedagogicky primárního a alternativního vzdělávání
Všeobecná poznámka Část. tištěno napříč
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anotace Text publikace představuje popis soudobého stavu výuky počátečního čtení v primární škole v období po transformaci kurikula základního vzdělávání a zároveň prezentuje výzkumnou analýzu kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků, jež byla provedena na základě vybraných pedagogických didaktických hledisek.
Mezinárodní desetinné třídění 373.3
Mezinárodní desetinné třídění 028.1
Mezinárodní desetinné třídění 371.3
Mezinárodní desetinné třídění 37.012
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371052
3 CzPrNPK
5 20161109132250.6
7 ta
8 120110s2011----xr a|||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002269741
20 ## $a 978-80-7464-020-9 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)780139149
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $a e------
44 ## $a xr
45 ## $a y-y-
72 #7 $9 22 $a 37 $x Výchova a vzdělávání
80 ## $a 373.3 $2 MRF
80 ## $a 028.1 $2 MRF
80 ## $a 371.3 $2 MRF
80 ## $a 37.012 $2 MRF
100 1# $a Švrčková, Marie $7 jx20110125022 $4 aut
245 10 $a Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti : $b výzkumná analýza a popis soudobého stavu / $c [Marie Švrčková]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b Ostravská univerzita, $c 2011
300 ## $a 242, [55] s. : $b il. ; $c 24 cm
500 ## $a Na rubu tit. s.: Pedagogická fakulta Ostravské univerzitě v Ostravě, katedra pedagogicky primárního a alternativního vzdělávání
500 ## $a Část. tištěno napříč
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Text publikace představuje popis soudobého stavu výuky počátečního čtení v primární škole v období po transformaci kurikula základního vzdělávání a zároveň prezentuje výzkumnou analýzu kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků, jež byla provedena na základě vybraných pedagogických didaktických hledisek.
546 ## $a Anglické resumé
550 ## $a Vydavatel: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
650 #7 $a porozumění textu
650 #7 $a čtení
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a vyučovací metoda
650 #7 $a pedagogický výzkum
653 ## $a čtenářská gramotnost
710 2# $a Ostravská univerzita. $b Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání $7 olak2004225817
901 $f 1. vyd. $o 20120127
910 ## $a ABA012
998 $a 002269741
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné