Slovem, akcí, obrazem
příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu
Zbyněk Fišer, Vladimír Havlík, Radek Horáček

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5389-2 (brož.)
Ostatní autoři: Havlík, Vladimír, Autor; Horáček, Radek, Autor
Vydání: 1. dotisk 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita, 2012
Popis: 208 s. : barev. il. ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

tvořivost; tvůrčí psaní; výtvarné umění; dílo; mezioborový přístup
sborník
galerijní pedagogika

Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění.

250 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
? 1 —Tvůrčí psaní, akční tvorba, galerijní pedagogika a jejich kreativní
možnosti (ZBYNĚK FIŠER / VLADIMIR HAVLÍK / RADEK HORÁČEK) ........9
O SLOVEM
2—Tvůrčí psaní (ZBYNĚK FIŠER).........................................................15
2.1	Definice oboru a jeho místo ve společenských védách..............................15
2.1.1	Co je to tvůrčí psaní.....................................................15
2.1.2	Výuka tvorby textu na vysoké škole .......................................16
2.1.3	Výuka tvůrčího psaní v kurzu .............................................17
2.1.4	Transdisciplinarita tvůrčího psaní........................................19
2.1.5	Tvůrčí psaní v teoretické reflexi ........................................20
2.2	Metodologie tvůrčího psaní .....................................................22
2.3	Cvičení tvůrčího psaní .........................................................27
A Techniky a cvičení neřízených asociací..............................................27
2.3.1	Automatický text .........................................................27
2.3.2	Automatický text a automatická kresba.....................................28
? Techniky a cvičení řízených asociací
2.3.3	Clustering..............
2.3.4	Abecedář ...............
2.3.5	Akrostich ..............
2.3.6	Textové-výtvamý clustering neboli Psaní na přírodní předmét o ném samém
2.3.7	Muchláž .......................................................
C Techniky a cvičení brainstormingového typu...............................
2.3.8	Brainstorming .................................................
2.3.9	Brainwriting ..................................................
D Techniky a cvičeni strukturační
2.3.11	Mindmapping ......
2.3.12	Textová koláž.....
2.3.13	Textová frotáž .............
E Cvičení s tematickými determinantami
2.3.14	Psaní a kresba poslepu .....
2.3.15	Vizuální poezie.............
2.3.16	Slepý text
2.3.17	Texty se zadanými hláskami
2.3.18	Pétiminutové příbéhy....
F Projekty.
2.3.19	Projekt Křídla slávy ................................
2.3.20	Obrazy vyprávéjí aneb Texty podle cyklu fotografii .
2.3.21	Psaní v galerii .....................................
2.3.22	Kolektivní psaní a kolektivní malba .................
39
.39
.42
.43
.44
.46
..51
..55
...73

2.3.23	Projekt Akademické psáni aneb Příprava na tvorbu odborného textu ......80
2.3.24 Pracovní deník autora ...................................................92
2.4	Závěrečná poznámka ...........................................................94
? AKCÍ
3—Akční tvorba [VLADIMÍR HAVLÍKI..........................................................97
3.1	Akční tvorba včera a dnes ..........................................................97
3.2	Mezi uméním a výchovou - charakteristika pojmu akční tvorba .. .....................98
3.3	Akce a interakce, performance a digitální média ....................................100
3.4	Stručný nástin umélecko-historických souvislostí....................................101
3.5	Akce a její dokumentace.............................................................107
3.6	V kůži performera (situace, projekty, návody, inspirace, cvičenO....................109
3.7	Jazykem téla .......................................................................111
3.7.1	Materiálové events...........................................................111
3.7.2	Otisky. sUuety................................................................112
3.7.3	Pohyb, zmrazený pohyb, fixace polohy .........................................113
3.7.4	Přenos kresby, kresba jako psychofyzické cvičení, proces.....................113
3.7.5	Spojení, kontakt .............................................................115
3.7.6	Dialogy beze slov ............................................................116
3.7.7	Télo a prostor...............................................................117
3.7.8	Tělo, mysl. čas ..............................................................118
3.7.9	Výména, dar, ztráta .........................................................119
3.7.10	Půst, strádání, omezení ....................................................119
3.7.11	Identiu.....................................................................120
3.7.12	Sám před druhými ...........................................................120
3.7.13	Předvádění, vyprávění, příbéh .............................................121
3.7.14	Akční přednášky, parafráze, mystifikace.....................................121
3.7.15	Textové intervence ......................................................  122
3.7.16	Knihy - objekty, autorské knihy............................................124
3.7.17	Zvukové performance, experimentální hudba....	 126
3.7.18	Plány. mapy. topografie.....................................................127
3.7.19	Živý obraz...................................:.............................128
3.7.20	Příběh umění ...............................................................130
3.7.21	Interpretace díla ve veřejném prostoru......................................131
3.7.22	Viditelné vztahy ...........................................................132
3.7.23	Multimediální performance ...........................?.....................133
3.7.24	Site specific projekty .................................................... 134
3.7.25	Akce ve veřejném prostoru................................................. 136
3.8	V dialogu s přírodou ................................................................137
3.8.1	Kresleni stíny a kreslení stínů ........................................   138
3.8.2	Kreslení pohybu v krajině ....................................................138
3.8.3	Kreslení zvuků ...............................................................139
3.8.4	Kreslení a malování vůní......................................................139
3.8.5	Kreslení a malování chutí ....................................................139
3.8.6	Kreslení hmatem ..............................................................139
3.8.7 Frotáže a otisky...............................................................139
3.8.8	Kreslení ohněm a vodou ......................................................140
3.8.9 Kreslení ještě jinak ..........................................................141
3.8.10	Monumentální krajinomalba...................................................142
3.8.11	Básně v krajině.............................................................142
3.8.12	Linie ......................................................................143
3.8.13	Struktury, rastry, seriálnost...............................................144
3.8.14	Absurdní a metaforické objekty .............................................146
3.8.15	Objekty pro vítr a vodu ....................................................146
3.8.16	Záměny, přemístění, zrcadlení...............................................147
3.8.17	Dlouhodobé procesy, přírodní rytmy, koloběh ................................149
3.8.18	Meditace....................................................................150
3.8.19	Chůze, putováni, záznam cest................................................152
3.8.20	Splývání s krajinou, mimikry ...............................................152
3.8.21	Stopy.......................................................................153
3.8.22	Přátelství se stromem, s kamenem,... .......................................153
3.8.23	ObydÜ .................................................................... 154
3.8.24	Rituály................................................................... 156
3.8.25	Hostiny, slavnosti ....................................................... 157
O OBRAZEM
4—Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (RADEK HORÁČEK).........................161
4.1 Galerijní pedagogika - kořeny a počátky nového oboru...............................161
4.1.1	Terminologické pozadí pojmu galerijní pedagogika ..........................161
4.1.2	Galerijní pedagogika mezi dalšími vysokoškolskými obory....................162
4.1.3	Galerijní pedagog - studium a profesní zařazení............................163
4.2	Vývoj a dnešní stav galerijní pedagogiky v českém prostředí .....................164
4.2.1	Poselství babylonské princezny.............................................164
4.2.2	Počátky galerijních animací ...............................................165
4.3	Cicerone v českém uměleckém provozu .............................................168
4.3.1	Vypravěči o uměleckých dílech..............................................168
4.3.2	Návštěva Obrazárny v hlavě ................................................169
4.3.3	Tradice neoficiálních cicerónských aktivit ................................170
4.4 Interpretace výtvarného díla jako tvůrčí proces ...................................172
4.5	Limity a perspektivy ............................................................173
4.6	Nedotýkejte se exponátů! - metodické horizonty galerijní pedagogiky .............175
4.6.1	Aktivizující programy na výstavách výtvarného umění........................175
4.6.2	Základní typy aktivizujících programů .....................................176
4.7	Tucet z tisíce aneb Několik modelových příkladů..................................178
4.7.1	Mezi námi odborníky .......................................................180
4.7.2	Divák v roli specialisty ..................................................181
4.7.3	Umělec v roli animátora ...................................................182
4.7.4	Umělec v roli průvodce - teoretika ........................................183
4.7.5	V dialogus autorem ........................................................184
4.7.6	Animace v negalerijním prostoru ...........................................185
4.7.7	Tvorba jako animace ................................................186
4.7.8 Animace jako veřejná komunikace .....................................187
4.7.9	Animace a poznáváni památek ........................................188
4.7.10 Animace jako prostor vlastní tvorby ................................189
4.7.11	Mezioborové dialogy ...............................................190
4.7.12	Materiálové animace ...............................................191
O 5-0 tvonvosti IZBYNEK FIŠER/VLADIMÍR HAVLÍK/RADEK H0RÁČEKI ......................193
O 6—Literatura ....................................................................195
6.1	Literatura ke kapitole o tvůrčím psáni....................................195
6.2	Literatura ke kapitole o akčni tvorbé ....................................197
6.3	Literatura ke kapitole o galerijní pedagogice ............................200
6.4	Literatura ke kapitole o tvonvosti........................................202
O 7—Jmenný rejstřík ............................................................. 203
0 8-0 autorech................................................................... 206
O 9-Summary .......................................................................207
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Fišer, Zbyněk, 1959-
Údaje o názvu Slovem, akcí, obrazem : příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu / Zbyněk Fišer, Vladimír Havlík, Radek Horáček
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Havlík, Vladimír, 1959-
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Horáček, Radek, 1959-
ISBN 978-80-210-5389-2 (brož.)
Údaje o vydání 1. dotisk 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita, 2012
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z tvořivost
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z tvůrčí psaní
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výtvarné umění
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z dílo
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z mezioborový přístup
Volně tvořený termín galerijní pedagogika
Fyzický popis 208 s. : barev. il. ; 24 cm
Všeobecná poznámka 250 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anotace Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění.
Rejstříkový termín - žánr/forma sborník
Mezinárodní desetinné třídění 371.3
Mezinárodní desetinné třídění 72/76
Mezinárodní desetinné třídění 159.954
Mezinárodní desetinné třídění (082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371214
3 CzPrNPK
5 20161109132304.6
7 ta
8 120406s2012----xr a|||e||||||||1|0|cze||
15 ## $a cnb002358626
20 ## $a 978-80-210-5389-2 (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 371 $x Školství (organizace)
80 ## $a 371.3 $2 MRF
80 ## $a 72/76 $2 MRF
80 ## $a 159.954 $2 MRF
80 ## $a (082) $2 MRF
100 1# $a Fišer, Zbyněk, $d 1959- $7 jn19990209187 $4 aut
245 10 $a Slovem, akcí, obrazem : $b příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu / $c Zbyněk Fišer, Vladimír Havlík, Radek Horáček
250 ## $a 1. dotisk 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2012
300 ## $a 208 s. : $b barev. il. ; $c 24 cm
490 1# $a Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; $v sv. č. 146
500 ## $a 250 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a tvořivost
650 #7 $a tvůrčí psaní
650 #7 $a výtvarné umění
650 #7 $a dílo
650 #7 $a mezioborový přístup
653 ## $a galerijní pedagogika
655 #7 $a sborník
700 1# $a Havlík, Vladimír, $d 1959- $7 jo2001100027 $4 aut
700 1# $a Horáček, Radek, $d 1959- $7 jk01042026 $4 aut
810 2# $a Masarykova univerzita. $b Pedagogická fakulta $7 kn20010709279. $t Spisy $0 s
901 $b 9788021053892 $f 1. vyd. $o 20120405
910 ## $a ABA012
998 $a 002358626
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné