Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
Věra Konečná

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5325-0 (brož.)
Vydání: 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita, 2010
Popis: 215 s. : il. ; 21 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

nadání; nadaný; talent; sebepojetí; sebehodnocení; inteligence; psychologie osobnosti; pedagogická psychologie; pedagogický výzkum

Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním.

Nad názvem: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny; 200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    TEORETICKÁ ČÁST
1. Inteligence
1.1 Modely inteligence
1.1.1 Faktorově analytické modely inteligence
1.1.2 Kognitivní modely inteligence
1.1.3 Kontextový přístup ke studiu inteligence
1.1.4 Systémové modely inteligence
1.1.5 Biologicko-fyziologické teorie inteligence
1.1.6 Vývojové teorie inteligence
1.2 Vývoj poznávacích procesů v období mladšího školního věku
1.3 Dědičnost inteligence
1.4 Měření inteligence
1.5 Inteligence a osobnost
1.6 Inteligence a tvořivost
1.7 Inteligence a nadání
2. Nadání
2.1 Přístupy ke studiu nadání
2.2 Intelektové nadání
2.3 Sociální a emoční charakteristiky nadaných dětí
3. Sebepojetí a sebehodnocení
3.1 Historické kořeny
3.2 „Já" jako objekt vlastní reflexe
3.2.1 Kognitivní aspekt Já: sebepojetí
3.2.2 Afektivní aspekt Já: sebehodnocení
3.3 Sebepojetí dětí mladšího školního věku
4. Sebehodnocení rozumově nadaných dětí
4.1 Vzdělávací prostředí
4.2 Pocity odlišnosti
4.3 Rozdíly v populaci nadaných
4.3.1 Stupeň nadání
4.3.2 Rozdíly mezi chlapci a dívkami
4.3.3 Nadané děti s handicapem
4.4 Sociální vztahy
4.5 Rodina
4.6 Metaanalytické studie
5. Shrnutí
VÝZKUMNÁ ČÁST
6. Zaměření výzkumu
6.1 Výzkumný problém
6.2 Projekt výzkumu
6.3 Výzkumné otázky a testované hypotézy
7. Výzkumný soubor a sběr dat
7.1 Předpokládaní nadaní
7.2 Předpokládaní nadaní a srovnávací skupina
7.3 Nadané děti s handicapem
8. Výzkumné metody a zpracování dat
8.1 Měření inteligence
8.1.1 Ravenovy Barevné progresivní matice (CPM)
8.1.2 Wechslerova inteligenční škála pro děti (WTSC-III)
8.2 Měření sebepojetí
8.3 Testy tvořivosti
8.3.1 Torranceho figurální test tvořivého myšlení 1. sub test
8.3.2 Test tvořivosti pro předškolní a školní děti (KVS-P)
4. subtest
8.4 Bipolární ratingová škála (BRS)
8.5 Rodina
8.5.1 Test rodinných vztahů Anthony-Beneové
8.6 Statistická analýza
9. Výsledky
9.1 Rozdíly v profilech a úrovni sebehodnocení ve skupinách
9.2 Úroveň sebehodnocení při posuzování učitelkou
9.3 Determinanty celkového sebehodnocení
9.4 Rozdíly mezi chlapci a dívkami
9.4.1 Nadaní chlapci a nadané dívky
9.4.2 Chlapci a dívky ze srovnávací skupiny
9.4.3 Nadané dívky a dívky ze srovnávací skupiny
9.4.4 Nadaní chlapci a chlapci ze srovnávací skupiny
9.5 Osobnostní faktory
9.5.1 Vztah osobnostních charakteristik nadaného dítěte hodnocených matkou a úrovní jeho sebehodnocení
9.5.2 Vztah osobnostních charakteristik matek rozumově nadaných dětí a úrovní sebehodnocení těchto dětí
9.5.3 Vztah osobnostních charakteristik rozumově nadaných dětí hodnocených učitelkou a úrovní sebehodnocení těchto dětí
9.6 Rodinné faktory
9.6.1 Vzdělání rodičů, úplnost rodiny, pořadí narození
a počet dětí v rodině
9.6.2 Citový vztah s matkou
9.6.3 Citový vztah s otcem
9.6.4 Citový vztah se sourozencem
9.7 Nadané děti s handicapem
9.8 Modely vlivu prediktorů na úroveň sebehodnocení a IQ
9.8.1 Sebehodnocení v oblasti školních dovedností
9.8.2 Sebehodnocení v oblasti sociální akceptace
9.8.3 Sebehodnocení v oblasti pohybových dovedností
9.8.4 Sebehodnocení v oblasti fyzického vzhledu
9.8.5 Sebehodnocení v oblasti chování
9.8.6 Celkové sebehodnocení
9.8.7 Výkon v Ravenově testu (IQ)
9.9 Shrnutí výsledků
10. Diskuse
10.1 Diskuse výsledků výzkumu
10.2 Možná úskalí výzkumu
11. Implikace pro poradenskou, pedagogickou
a školní psychologii
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Konečná, Věra, 1980-
Údaje o názvu Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí / Věra Konečná
ISBN 978-80-210-5325-0 (brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita, 2010
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z nadání
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z nadaný
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z talent
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z sebepojetí
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z sebehodnocení
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z inteligence
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z psychologie osobnosti
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogická psychologie
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Fyzický popis 215 s. : il. ; 21 cm
Všeobecná poznámka Nad názvem: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anotace Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním.
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 316.346.32-053.2-056.45
Mezinárodní desetinné třídění 373.3.011.3-052-056.45
Mezinárodní desetinné třídění 159.956.2
Mezinárodní desetinné třídění 159.923.2
Mezinárodní desetinné třídění 165.242.1
Mezinárodní desetinné třídění 37.012
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371217
3 CzPrNPK
5 20161109132305.5
7 ta
8 110204s2010----xr a|||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002164885
20 ## $a 978-80-210-5325-0 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)741402045
40 ## $a OLA001 $b cze $d BOA001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $9 17 $a 159.92 $x Vývojová psychologie. Individuální psychologie
80 ## $a 316.346.32-053.2-056.45 $2 MRF
80 ## $a 373.3.011.3-052-056.45 $2 MRF
80 ## $a 159.956.2 $2 MRF
80 ## $a 159.923.2 $2 MRF
80 ## $a 165.242.1 $2 MRF
80 ## $a 37.012 $2 MRF
100 1# $a Konečná, Věra, $d 1980- $7 mzk2010600958 $4 aut
245 10 $a Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí / $c Věra Konečná
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2010
300 ## $a 215 s. : $b il. ; $c 21 cm
500 ## $a Nad názvem: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
520 ## $a Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním.
650 #7 $a nadání
650 #7 $a nadaný
650 #7 $a talent
650 #7 $a sebepojetí
650 #7 $a sebehodnocení
650 #7 $a inteligence
650 #7 $a psychologie osobnosti
650 #7 $a pedagogická psychologie
650 #7 $a pedagogický výzkum
710 2# $a Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny $7 kn20030106006
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201106/contents/nkc20112164885_1.pdf
901 $b 9788021053250 $f 1. vyd. $o 20110517
910 ## $a ABA012
998 $a 002164885
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné