Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání
Miroslava Bartoňová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5103-4 (brož.)
Vydání: 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita, 2009
Popis: 223 s. : il. ; 21 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

vzdělávání; sociální znevýhodnění; speciální vzdělávací potřeby; integrace žáka; základní škola; Romové

Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců, včetně analýzy integrace jednotlivých vzdělávacích subsystémů do současného školského systému. Úžeji se zaměřuje na důležitý mezník v osobnosti dítěte se sociálním znevýhodněním. Jedná se o celé období předškolního věku s akcentem na vstup dítěte do školy.

Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta; 200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    1 EPISTEMOLOGICKÁ VÝCHODISKA
1.1 Historiografická východiska
1.2 Axiologická a normativní východiska
1.3 Legislativní východiska
1.4 Interkulturní východiska v odrazu edukace
2 TYPOLOGIE MINORIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
2.1 Postavení národnostních menšin u nás
2.2 Romská národnostní menšina
2.3 Národnostní menšiny vybraných středoevropských států
na území České republiky
2.4 Národnostní menšiny evropské provenience
2.5 Asijské národnostní menšiny a skupiny
3 VLIV RODINNÉ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST
DĚTÍ ROMSKÉHO ETNIKA
3.1 Současná rodina a její funkce
3.2 Výchovné působení rodiny
3.3 Sociální klima rodiny
3.4 Romská rodina a její struktura
3.5 Vliv rodinné výchovy na školní úspěšnost
4 OSOBNOST ROMSKÉHO ŽÁKA
4.1 Psychický vývoj jedince z pohledu některých teorií
4.2 Charakteristika vývoje dítěte v předškolním věku
4.3 Připravenost dítěte na školu
4.4 Specifika vývoje osobnosti žáka
4.5 Odlišnosti ve vývoji osobnosti romského žáka
5 STRATEGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI SE ZŘETELEM
NA ROMSKÉ ETNIKUM
5.1 Současné přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
5.2 Principy ve vzdělávání s odrazem na klima školy
5.3 Kurikulum jeho proměny v edukačním procesu
5.4 Efektivita integračních nástrojů ve vzdělávání
v okolí vyloučených lokalit
5.5 Strategie ve vzdělávání žáků romského etnika
6INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM U NÁS A V ZAHRANIČÍ
6.1 Analýza vzdělávání Romů v Maďarsku
6.2 Přístupy ke vzdělávání Romů v Rakousku
6.3 Edukace žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem
na romské etnikum v České republice
6.4 Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků
se sociálním znevýhodněním
6.5 Výzkumný projekt
7 ANALÝZA VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
7.1 Cíl, metodologie výzkumného šetření
7.2 I. etapa výzkumné šetření v letech 2000-2002
7.2.1 Analýza a interpretace výsledků šetření
7.3 II. etapa výzkumné šetření v letech 2006-2008
7.3.1 Analýza a interpretace výsledků šetření
7.4 Komparace výsledků šetření v letech 2000-2008
7.5 Závěry šetření
7.6 Návrhy na opatření pro speciálněpedagogickou teorii a praxi
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Bartoňová, Miroslava, 1965-
Údaje o názvu Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání / Miroslava Bartoňová
ISBN 978-80-210-5103-4 (brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita, 2009
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z vzdělávání
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z sociální znevýhodnění
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z speciální vzdělávací potřeby
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z integrace žáka
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z základní škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z Romové
Fyzický popis 223 s. : il. ; 21 cm
Všeobecná poznámka Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Anotace Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců, včetně analýzy integrace jednotlivých vzdělávacích subsystémů do současného školského systému. Úžeji se zaměřuje na důležitý mezník v osobnosti dítěte se sociálním znevýhodněním. Jedná se o celé období předškolního věku s akcentem na vstup dítěte do školy.
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění (=214.58)-053.2
Mezinárodní desetinné třídění 37.043.2
Mezinárodní desetinné třídění 373.3
Mezinárodní desetinné třídění 376
Mezinárodní desetinné třídění (437.3)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371262
3 CzPrNPK
5 20161109132310.8
7 ta
8 100426s2009----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002099187
20 ## $a 978-80-210-5103-4 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)641522729
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
80 ## $a (=214.58)-053.2 $2 MRF
80 ## $a 37.043.2 $2 MRF
80 ## $a 373.3 $2 MRF
80 ## $a 376 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
100 1# $a Bartoňová, Miroslava, $d 1965- $7 mzk2004148531 $4 aut
245 10 $a Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání / $c Miroslava Bartoňová
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2009
300 ## $a 223 s. : $b il. ; $c 21 cm
500 ## $a Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců, včetně analýzy integrace jednotlivých vzdělávacích subsystémů do současného školského systému. Úžeji se zaměřuje na důležitý mezník v osobnosti dítěte se sociálním znevýhodněním. Jedná se o celé období předškolního věku s akcentem na vstup dítěte do školy.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a vzdělávání
650 #7 $a sociální znevýhodnění
650 #7 $a speciální vzdělávací potřeby
650 #7 $a integrace žáka
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a Romové
651 #4 $a Česko
710 2# $a Masarykova univerzita. $b Pedagogická fakulta $7 kn20010709279
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102099187_1.pdf
901 $b 9788021051034 $f 1. vyd. $o 20100506
910 ## $a ABA012
998 $a 002099187
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné