Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti
Věra Vojtová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5159-1 (brož.)
Vydání: 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita, 2010
Popis: 330 s. : il. ; 21 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

integrace žáka; porucha chování; pedagogická diagnostika; etopedie; speciální pedagogika; pedagogický výzkum

Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.

Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta; 200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    1 Historický vývoj etopedie
1.1 Historiografické přístupy k problematice edukace dětí
s poruchami chování
1.1.1 Období nedůvěry ve svobodu člověka
1.1.2 Období intervenčních a reedukačních experimentů
1.1.3 Období nástupu intervenčních programů
a profesní specializace
1.1.4 Období formování pedopatologie a nápravné pedagogiky
1.2 Profilace etopedie v rámci vývojových trendů
ve speciální pedagogice
1.2.1 Poválečné období profilace speciální pedagogiky
model hromadné převýchovy
1.2.2 Vznik etopedie jako samostatné disciplíny
speciální pedagogiky
1.2.3 Integrační koncepty v etopedii
1.2.4 Paradigma etopedie v době přechodu od integrace k inkluzi
1.2.5 Inkluzivní koncepty v etopedii jako trendy pro budoucnost
1.2.6 K problematice institucionální a preventivně výchovné podpory dětí s poruchami chování v současnosti
1.3 Terminologická východiska etopedie
1.4 Psychologické koncepty v etopedii
1.4.1 Fenomén poruchy chování z pohledu vybraných psychologických teorií
1.4.2 Populistické přístupy k problematice poruch chování
1.5 Metodologická východiska
1.5.1 Výzkumné strategie v současné etopedii
1.5.2 Porucha chování v perspektivě kvality života (školy)
1.5.3 Teorie resilience ve vazbě na sociokulturní teorii Vygotského
2 Dítě/žák v riziku poruch chování a s poruchou chování
v kontextu současného vzdělávání
2.1 Poruchy chování v edukační perspektivě
2.1.1 Systémové vztahové rámce interpretace poruchy chování
2.1.2 (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání
2.2 Prevalence poruchy chování
2.3 Porucha chování v biodromálním kontextu
2.3.1 Vývojový model interpretace poruchy chování
2.3.2 Otázka rizik a resilience
2.4 Vývoj poruchy chování z pohledu její závažnosti
2.4.1 Škály vývoje poruch chování
2.4.2 Riziko poruchy chování
2.4.3 Problémy v chování
2.5 Porucha chování
2.5.1 Problematika klasifikace poruch chování
2.5.2 Příklady medicínských klasifikací poruch chování
2.5.3 Příklady pedagogických klasifikací poruch chování
2.5.4 Příklady dimenzionálních klasifikací poruch chování
2.5.5 Vymezení poruchy chování definice
3 Vybrané kategorie poruch chování v kontextu intervenčních strategií pro inkluzi
3.1 Otázka včasné diagnostiky poruchy chování ve školním prostředí
3.1.1 Dilemata popisu problémového chování ve školním prostředí
3.1.2 Dilemata legislativního vymezení poruchy chování
3.1.3 Příklady systémového rámce pro pedagogickou diagnostiku poruchy chování
3.1.4 Dilemata mezinárodního vymezení poruchy chování
3.2 Strategie intervence v edukaci dětí/žáků s poruchami chování
z pohledu vybraných psychologických teorií
3.2.1 Biopsychický koncep intervence
3.2.2 Psychoanalytický koncept intervence
3.2.3 Psychoedukační koncept intervence
3.2.4 Humanistický koncept intervence
3.2.5 Ekologický koncept intervence
3.2.6 Behaviorální koncept intervence
3.2.7 Sociálně-kognitivní koncept intervence
3.3 Poruchy chování spojené s poruchou aktivity a pozornosti, ADHD
3.3.1 Medicínský přístup k problematice ADHD
3.3.2 Speciálněpedagogický přístup k problematice ADHD
3.3.3 Speciálněpedagogická diagnostika ADHD
3.3.4 Přístupy k intervenci a edukaci dětí s ADHD
3.3.5 Behaviorální a kognitivní intervenční strategie
u dětí s ADHD
3.3.6 Perspektiva intervence u dětí/žáků s ADHD
3.3.7 Přístupy ke vzdělávání žáků s ADHD
v českém školském systému
3.4 Porucha řízeného chování (conduct disorder)
3.4.1 Medicínské vymezení poruchy řízeného chování
3.4.2 Vývoj a symptomatologie poruchy řízeného chování
3.4.3 Speciálněpedagogické přístupy
3.4.4 Speciálněpedagogické intervence ve školním prostředí
3.5 Internalizované poruchy chování
3.5.1 Afektivní poruchy
3.5.2 Deprese
3.5.3 Specifické přístupy ke (speciálně)pedagogické diagnostice a intervenci internalizovaných poruch
4 Škola jako prostor podpory a inkluze
4.1 Školní prostředí a jeho potenciál pro inkluzi
4.1.1 Inkluzivní koncept vzdělávání a kvalita života školy
4.1.2 Koncept resilience v procesech výuky a učení
4.1.3 Aktivní participace a kvalita života školy
4.2 Socializační příležitosti jako podporující a posilující procesy
v životě školy z perspektivy žáků v riziku a s poruchami chování
4.2.1 Riziko a podpora v sociálních vztazích školního prostředí
4.2.2 Příklady posilujících a podporujících procesů
4.3 Strategie výuky a učení v perspektivě žáků v riziku
a s poruchami chování
4.3.1 Řízení výuky
4.3.2 Pozitivní očekávání a posilování
4.3.3 Potřeba včasné intervence ve výuce
4.4 Formy intervence ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování
a s poruchami chování v Dánsku
4.4.1 Speciální program intervence Joint Action
4.4.2 Speciální program intervence Hellebaekmodellen
4.5 Inkluzivní příklady vzdělávání žáků s poruchami
chování z Německa
5 Indikátory inkluzivního školního prostředí z perspektivy žáků
v riziku poruch chování
5.1 Metodologie výzkumného projektu kvality života školy
z perspektivy žáků v riziku poruch chování
5.2 Evaluační nástroj pro depistáž žáků
v riziku vývoje poruchy chování
5.2.1 Průměrná skóre ve škálách hodnocení školního života
a sebehodnocení chování
5.2.2 Validita a reliabilita škál
5.2.3 Úsporný model škály hodnocení chování
5.2.4 Kvalita života školy z perspektivy žáků základní školy v komparaci s žáky v riziku poruch chování-deskriptivní analýza
5.2.5 Závěry k ověření validity a reliability nástroje
pro identifikaci žáků v riziku poruch chování
5.3 Kvalita života školy v komparaci perspektivy žáků základní školy v riziku vývoje poruch chování a dětí/žáků s poruchami chování 5.3.1 Závěry ke komparaci postojů žáků v riziku vývoje poruch
chování a žáků s poruchami chování
5.4 Vyhodnocení hypotéz výzkumu
5.5 Diskuze k výzkumu
5.6 Závěr výzkumu
5.6.1 Doporučení
Závěr
Seznam příloh
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Vojtová, Věra, 1956-
Údaje o názvu Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti / Věra Vojtová
ISBN 978-80-210-5159-1 (brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita, 2010
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z integrace žáka
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z porucha chování
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogická diagnostika
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z etopedie
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z speciální pedagogika
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Fyzický popis 330 s. : il. ; 21 cm
Všeobecná poznámka Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Anotace Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 616.89-008.447
Mezinárodní desetinné třídění 37.043.2
Mezinárodní desetinné třídění 37.013.77
Mezinárodní desetinné třídění 376.1-056.49
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371263
3 CzPrNPK
5 20161109132311.1
7 ta
8 100524s2010----xr f|||f||||||001|0|cze|d
15 ## $a cnb002114885
20 ## $a 978-80-210-5159-1 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)670480046
40 ## $a ULG001 $b cze $d BOA001 $d ABA001
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
80 ## $a 616.89-008.447 $2 MRF
80 ## $a 37.043.2 $2 MRF
80 ## $a 37.013.77 $2 MRF
80 ## $a 376.1-056.49 $2 MRF
100 1# $a Vojtová, Věra, $d 1956- $7 mzk2005269992 $4 aut
245 10 $a Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti / $c Věra Vojtová
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2010
300 ## $a 330 s. : $b il. ; $c 21 cm
500 ## $a Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a integrace žáka
650 #7 $a porucha chování
650 #7 $a pedagogická diagnostika
650 #7 $a etopedie
650 #7 $a speciální pedagogika
650 #7 $a pedagogický výzkum
710 2# $a Masarykova univerzita. $b Pedagogická fakulta $7 kn20010709279
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102114885_1.pdf
901 $b 9788021051591 $f 1. vyd. $o 20100818
910 ## $a ABA012
998 $a 002114885
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné