Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky
Dana Mandíková, Josef Trna

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7315-226-0 (brož.)
Ostatní autoři: Trna, Josef, Autor
Nakladatel: Brno : Paido, 2011
Popis: 245 s. : il.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

fyzika; výuka; poznávací proces; učení; pedagogická psychologie
konstruktivismus; prekoncepce

Odborná kniha shrnuje problematiku prekoncepcí ve výzkumu a vývoji fyzikálního vzdělávání. Prekoncepce a zejména miskoncepce, výrazně ovlivňují vuyčování a učení se fyzice. O to více je tento fakt významný v konstruktivistickém vzdělávání, kdy žák sám se podílí na konstruování poznatků. Kniha prezentuje bohaté mnohaleté výzkumné a vývojové výsledky, založené především na design-based research metodologii.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
ÚVOD.............................................................................7
1 PREKONCEPCE A KONSTRUKTIVISMUS.................................................9
1.1 Prekoncepce..............................................................9
1.1.1 Termíny užívané v zahraniční literatuře.............................9
1.1.2 Termíny užívané v české literatuře.................................11
1.1.3 Vymezení pojmu prekoncepce........................................11
1.2 Prekoncepce v konstruktivisticky pojaté výuce...........................12
1.2.1 Konstruktivistické pojetí učení a prekoncepce......................12
1.2.2 Důsledky prekoncepcí pro výuku.....................................13
2 PREKONCEPCE A KONCEPCE........................................................17
2.1 Žákovské prekoncepce a koncepce.........................................17
2.2 Správné a chybné žákovské prekoncepce...................................17
2.3 Typické znaky prekoncepcí...............................................18
2.4 Prekoncepce a historické fyzikální teorie...............................25
3 DIAGNOSTIKA PREKONCEPCÍ.......................................................29
3.1 Metody a nástroje diagnostiky prekoncepcí...............................29
3.1.1 Písemné didaktické testy...........................................29
3.1.2 Rozhovory..........................................................31
3.1.3 Pojmové mapy.......................................................35
3.1.4 Asociační úlohy....................................................37
3.1.5 Dotazník...........................................................38
3.1.6 Analýza žákovských výkonů a výtvorů................................41
3.2 Dovednost učitele diagnostikovat prekoncepce a jeji utváření............43
3.2.1 Dovednost diagnostikovat prekoncepce...............................43
3.2.2 Proces utváření dovednosti diagnostikovat prekoncepce..............44
3.2.3 Dovednost diagnostikovat žákovskou prekoncepcí v přípravě učitelů.. . 47
4 VÝUKOVÉ STRATEGIE VYUŽÍVAJÍCÍ SPRÁVNÉ PREKONCEPCE ... 49
4.1 Explanační modely.......................................................49
4.1.1 Zapamatování a porozumění..........................................49
4.1.2 Explanační modely..................................................49
4.1.3 Klasifikace fyzikálních explanačních modelů........................50
4.1.4 Explanační modely ve výuce fyziky..................................51
4.2 Rozvoj výukových strategií využívajících správné prekoncepce............54
5 VZDĚLÁVACÍ POSTUPY ZAMĚŘENÉ NA PŘEKONÁVÁNÍ CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ........................................................57
5.1 Obecné výukové techniky.................................................58
5.2 Konkrétní výukové techniky..............................................59
5.2.1 Analogie, přemostění...............................................59
5.2.2 Kognitivní konflikt................................................62
5.2.3 Autoreflexivní aktivní učení žáka..................................63
5.3 Metodické poznámky......................................................64
6 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ V MECHANICE.............................67
6.1 Kinematika pohybu................................................67
6.2 Dynamika pohybu..................................................76
6.2.1 Relativnost klidu a pohybu, složené pohyby..................76
6.2.2 Pohyb a síla................................................78
6.2.3 Vzájemné působení těles.....................................93
6.2.4 Pohyb po kružnici...........................................97
6.2.5 Tření, třecí síly..........................................100
7 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ
TÝKAJÍCÍCH SE GRAVITACE A ASTRONOMIE................................105
7.1 Gravitační působení.............................................105
7.2 Země ve vesmíru.................................................112
8 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ V TERMICE..............................123
9 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ
V ELEKTŘINĚ A MAGNETISMU............................................137
9.1 Elektrický proud a napětí ve stejnosměrných obvodech............137
9.2 Elektrické a magnetické pole....................................149
9.2.1 Vodiče a izolanty...........................................149
9.2.2 Coulombův zákon, Ampérův zákon..............................151
9.2.3 Elektrická sila, práce, potenciál ..........................152
9.2.4 Skládání sil a polí........................................155
9.2.5 Působení magnetického pole na elektrický náboj.............156
9.2.6 Elektromagnetická indukce..................................158
9.2.7 Magnety....................................................161
10 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ V OPTICE..............................167
10.1 Podstata světla, jeho zdroje a šíření..........................167
10.2 Proč vidíme okolní předměty....................................171
10.3 Odraz a lom světla.............................................172
10.4 Barvy..........................................................188
11 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ O ENERGII.............................197
12 PREKONCEPCE A NADÁNÍ................................................215
ZÁVĚR..................................................................233
SUMMARY ................................................................235
SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ........................................237
VĚCNÝ REJSTŘÍK.........................................................245
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Mandíková, Dana, 1960-
Údaje o názvu Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky / Dana Mandíková, Josef Trna
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Trna, Josef, 1954-
ISBN 978-80-7315-226-0 (brož.)
Nakladatelské údaje Brno : Paido, 2011
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z fyzika
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výuka
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z poznávací proces
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z učení
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogická psychologie
Volně tvořený termín konstruktivismus
Volně tvořený termín prekoncepce
Fyzický popis 245 s. : il.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anotace Odborná kniha shrnuje problematiku prekoncepcí ve výzkumu a vývoji fyzikálního vzdělávání. Prekoncepce a zejména miskoncepce, výrazně ovlivňují vuyčování a učení se fyzice. O to více je tento fakt významný v konstruktivistickém vzdělávání, kdy žák sám se podílí na konstruování poznatků. Kniha prezentuje bohaté mnohaleté výzkumné a vývojové výsledky, založené především na design-based research metodologii.
Mezinárodní desetinné třídění 53
Mezinárodní desetinné třídění 371.315
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371387
3 CzPrNPK
5 20161109132326.3
7 ta
8 120531s2011----xr a|||f||||||||1|||cze||
20 ## $a 978-80-7315-226-0 (brož.)
40 ## $a ABA012 $b cze
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 371 $x Školství (organizace)
80 ## $a 53 $2 MRF
80 ## $a 371.315 $2 MRF
100 1# $a Mandíková, Dana, $d 1960- $7 mzk2003217325 $4 aut
245 10 $a Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky / $c Dana Mandíková, Josef Trna
260 ## $a Brno : $b Paido, $c 2011
300 ## $a 245 s. : $b il.
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
520 ## $a Odborná kniha shrnuje problematiku prekoncepcí ve výzkumu a vývoji fyzikálního vzdělávání. Prekoncepce a zejména miskoncepce, výrazně ovlivňují vuyčování a učení se fyzice. O to více je tento fakt významný v konstruktivistickém vzdělávání, kdy žák sám se podílí na konstruování poznatků. Kniha prezentuje bohaté mnohaleté výzkumné a vývojové výsledky, založené především na design-based research metodologii.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a fyzika
650 #7 $a výuka
650 #7 $a poznávací proces
650 #7 $a učení
650 #7 $a pedagogická psychologie
653 ## $a konstruktivismus
653 ## $a prekoncepce
700 1# $a Trna, Josef, $d 1954- $7 xx0009469 $4 aut
910 ## $a ABA012
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné