Stravovací návyky dětí a školní prostředí
implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice
Jana Fialová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-87474-55-6 (brož.)
Vydání: Vyd. 1.
Nakladatel: Brno : Barrister & Principal, 2012
Popis: 136 s. : il. ; 23 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

stravovací zvyklosti; výživa; výchova ke správné výživě; školní stravování; prevence; program
zdravý životní styl; výživa dětí

Vzrůstající výskyt nadváhy a obezity dětí není již dávno jen tématem pro lékaře a zdravotníky, ale představuje mimořádně závažný celospolečenský problém, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup a účinnou prevenci. Kniha podrobně zkoumá možnosti, jak může ke zdravému životnímu stylu dětí a k upevnění jejich správných výživových návyků přispět škola a jakou roli v tomto úsilí mohou hrát školní preventivní programy připravované Světovou zdravotnickou organizací.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
L ÚVOD..................................................................7
2.	PODPORA ZDRAVÍ A PREVENTIVNÍ PROGRAMY
SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE.....................................13
2.1.	Vznik a vývoj výživových návyků a důsledky nesprávné výživy......13
2.2.	Prevence neinfekčních onemocnění..................................15
2.3.	Definice a typologie preventivních programů......................17
2.4.	Ideová východiska preventivních programů na podporu zdraví.......18
2.5.	Preventivní programy Světové zdravotnické organizace
na podporu zdraví, správné výživy a aktivního životního stylu.....19
2.5.1.	Health Promoting School (HPS).................................20
2.5.2.	Focusing Resources on Effective School Health (FRESH)........21
2.5.3.	Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)......................22
2.5.4.	Nutrition-Friendly Schools Initiative (NFSI)..................23
2.5.4.1.	Cíle a úkoly NFSI.........................................24
2.5.4.2.	Základní kritéria NFSI....................................25
2.5.4.3.	Implementace a získání akreditace NFSI....................27
2.6.	Situace v České republice, preventivní programy
a podmínky implementace NFSI.......................................28
3.	ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL..............................33
3.1.	Metodika..........................................................33
3.1.1.	Výběr respondentů.............................................33
3.1.2.	Sběr dat a příprava pro analýzu ..............................34
3.1.3.	Vyhodnocení a interpretace....................................35
3.2.	Charakteristika šesti zkoumaných škol.............................36
3.2.1.	Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova
36
37
3.2.2.	Základní škola Dambořice
3.2.3.	Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská....................37
3.2.4.	Základní škola a mateřská škola Blansko............................38
3.2.5.	Základní škola a mateřská škola Těšany.............................39
3.2.6.	Základní škola Brno, Vedlejší......................................40
3.3.	Zapojení škol do preventivních programů...............................41
3.3.1.	Preventivní programy na školách....................................43
3.3.2.	Interpretace.......................................................46
3.4.	Oblast deklarované a psané školní politiky............................48
3.4.1.	Strategie škol v oblasti podpory zdraví, správné výživy
a aktivního životního stylu.........................................48
3.4.2.	Interpretace.......................................................52
3.5.	Oblast kontaktů a spolupráce s veřejností..............................53
3.5.1.	Analýza komunitních prvků podle kritérií NFSI.....................54
3.5.1.1.	Spolupráce s rodiči ...........................................54
3.5.1.2.	Spolupráce se širším okolím ..................................56
3.5.1.3.	Aktivity na podporu zdraví....................................57
3.5.1.4. Další vzdělávání zaměstnanců školy............................59
3.5.2.	Interpretace.......................................................60
3.6: Oblast obsahu školního kurikula ve smyslu podpory
správné výživy a zdravého životního stylu...............................62
3.6.1.	Vzdělávací programy v ČR a výchova ke zdraví......................65
3.6.2.	Podpora zdraví ve školních vzdělávacích programech
s ohledem na požadavky RVP a preventivních programů.................69
3.6.2.1.	Nutriční vzdělávání............................................71
3.6.2.2.	Podpora fyzických aktivit......................................73
3.6.2.3.	Výuka ke zdravému životnímu stylu..............................75
3.6.3.	Interpretace.......................................................75
3.7. Oblast tvorby školního prostředí podporujícího zdravý vývoj dětí......79
3.7.1.	Školní stravování a pitný režim....................................80
3.7.2.	Sociální zařízení a hygienické návyky......................85
3.7.3.	Reklama, marketing a podpora správné výživy................85
3.7.4.	Vybavení pro sport a aktivní využití volného času.........89
3.7.5.	Tvorba bezpečného a přátelského prostředí, prevence šikany
a násilí a výchova vlastním příkladem........................92
3.7.6.	Interpretace...............................................93
3.8. Oblast podpůrných zdravotních služeb na školách................95
3.8.1.	Zajištění podpůrných zdravotních služeb na základě
sledování růstu a vývoje dětí................................96
3.8.2.	Možnosti spolupráce školy se zdravotnickými odborníky......98
3.8.3.	Interpretace...............................................99
4.	ŠKOLA ZDRAVÉ VÝŽIVY.............................................101
4.1.	Zkušební zavedení preventivního intervenčního
programu Škola zdravé výživy (NFSI)............................101
4.1.1.	Metodika implementace.....................................101
4.1.2.	Průběh implementace.......................................104
4.1.3.	Vyhodnocení implementace podle jednotlivých fází..........110
4.2.	Výsledky implementace programu ...............................113
5.	ZÁVĚR...........................................................117
PRAMENY A LITERATURA...............................................125
SEZNAM TABULEK, SCHÉMAT A GRAFŮ....................................131
SEZNAM ZKRATEK.....................................................132
SUMMARY
133
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Fialová, Jana, 1972-
Údaje o názvu Stravovací návyky dětí a školní prostředí : implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice / Jana Fialová
ISBN 978-80-87474-55-6 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Brno : Barrister & Principal, 2012
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z stravovací zvyklosti
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výživa
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výchova ke správné výživě
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z školní stravování
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z prevence
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z program
Volně tvořený termín zdravý životní styl
Volně tvořený termín výživa dětí
Fyzický popis 136 s. : il. ; 23 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anotace Vzrůstající výskyt nadváhy a obezity dětí není již dávno jen tématem pro lékaře a zdravotníky, ale představuje mimořádně závažný celospolečenský problém, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup a účinnou prevenci. Kniha podrobně zkoumá možnosti, jak může ke zdravému životnímu stylu dětí a k upevnění jejich správných výživových návyků přispět škola a jakou roli v tomto úsilí mohou hrát školní preventivní programy připravované Světovou zdravotnickou organizací.
Mezinárodní desetinné třídění 373.3
Mezinárodní desetinné třídění 640.522.4
Mezinárodní desetinné třídění 613/614
Mezinárodní desetinné třídění (437.3)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01372016
3 CzPrNPK
5 20161109132420.6
7 ta
8 120416s2012----xr a|||e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002360461
20 ## $a 978-80-87474-55-6 (brož.)
40 ## $a OLA001 $b cze $d BOA001 $d ABA001
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 14 $a 613 $x Hygiena. Lidské zdraví
80 ## $a 373.3 $2 MRF
80 ## $a 640.522.4 $2 MRF
80 ## $a 613/614 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
100 1# $a Fialová, Jana, $d 1972- $7 xx0097401 $4 aut
245 10 $a Stravovací návyky dětí a školní prostředí : $b implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice / $c Jana Fialová
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Brno : $b Barrister & Principal, $c 2012
300 ## $a 136 s. : $b il. ; $c 23 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 ## $a Vzrůstající výskyt nadváhy a obezity dětí není již dávno jen tématem pro lékaře a zdravotníky, ale představuje mimořádně závažný celospolečenský problém, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup a účinnou prevenci. Kniha podrobně zkoumá možnosti, jak může ke zdravému životnímu stylu dětí a k upevnění jejich správných výživových návyků přispět škola a jakou roli v tomto úsilí mohou hrát školní preventivní programy připravované Světovou zdravotnickou organizací.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a stravovací zvyklosti
650 #7 $a výživa
650 #7 $a výchova ke správné výživě
650 #7 $a školní stravování
650 #7 $a prevence
650 #7 $a program
651 #4 $a Česko
653 ## $a zdravý životní styl
653 ## $a výživa dětí
901 $b 9788087474556 $f 1. vyd. $o 20120503
910 ## $a ABA012
998 $a 002360461
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné