Mládež a delikvence
možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže
Oldřich Matoušek, Andrea Matoušková

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7367-825-8 (váz.)
Ostatní autoři: Matoušková, Andrea Autor
Vydání: Vyd. 3., aktualiz.
Nakladatel: Praha : Portál, 2011
Popis: 336 s. ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

mládež; delikvence mládeže; kriminalita; rodina; škola; prevence; zákrok; sociální práce; psychoterapie

Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.

Terminologický slovník

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva ................................................................... 11
1	Dědičnost................................................................ 21
1.1	Historický exkurz .................................................. 21
1.2	Výsledky studií dvojčat ............................................ 23
1.3	Výsledky adopčních studií .......................................... 25
Literatura................................................................... 25
2	Konstituce .............................................................. 27
2.1	Syndrom hyperaktivity ............................................. 27*
2.2	Jiné medicínsky zjištěné abnormity.................................. 29
2.3	Vrozené osobnostní dispozice........................................ 31
2.4	Příslušnost к pohlaví .............................................. 33
Literatura................................................................... 35
3	Rodina................................................................... 37
3.1	Novodobá historie dětství a dospívání............................... 37	•
3.2	Rodina jako společenská instituce................................... 39
3.3	Společenské postavení rodiny ....................................... 41
3.4	Rodinné vazby ...................................................... 42
3.5	Uplatňování disciplíny v rodině .................................... 44
3.6	Kvalita rodičovského dohledu ....................................... 44
3.7	Rodinná interakce................................................... 46
Literatura................................................................... 49
4	Osobnost ................................................................ 51
4.1	Předsudky o typické osobnosti....................................... 51
4.2	Vědecky fundované nálezy ........................................... 52
4.2.1	Srovnávací studie založené na psychologických testech	54
4.2.2	Srovnávací studie založené na popisu chování 	55
4.2.3	Studie variability osobností s rizikovým chováním . .	60	*
Literatura................................................................... 62
5	Škola.................................................................... 63
5.1	Měnící se role školy v postindustriální společnosti ................ 63	*
5
MLÁDEŽ A DELIKVENCE
5.2	Vzdělávací politika státu ........................................... 67
5.3	České školy prvního a druhého stupně................................. 70
5.4	Vztah školy a rodiny................................................. 72
5.5	Školní prostředí jako rizikový činitel .............................. 74
Literatura.................................................................... 79
6	Skupiny, subkultury a hnutí mládeže....................................... 81
6.1	Dospívání a vztahová síť ............................................ 81
6.2	Vrstevnické party ................................................... 83
6.3	Kriminogenní skupiny a subkultury mládeže ........................... 84
6.3.1	Stabilní a nestabilní kriminální skupiny..................... 86
6.3.2	Drogová subkultura .......................................... 86
6.3.3	Subkultura rasistická ....................................... 87
6.3.4	Subkultura pseudonáboženská.................................. 88
Literatura.................................................................... 89
7	Společenský kontext delikvence mládeže ................................... 91
7.1	Hodnotové důrazy civilizace ......................................... 91
7.1.1	Industriálni a postindustriální Evropa ...................... 91
7.1.2	Naše specifika............................................... 95
7.2	Hodnota práce ....................................................... 97
7.3	Subkultura extrémní chudoby ......................................... 99
7.4	Vliv médií...........................................................100
7.4.1	Vliv médií na zločinnost.....................................100
7.4.2	Vliv médií na postoj občanů ke zločinnosti ..................105
Literatura....................................................................110
8	Delikvence mládeže v politickém diskurzu .................................111
8.1	Historický exkurz ...................................................111
8.2	Úloha státu..........................................................116
8.3	Tvrdá pozice ....................................................... 118
8.4	Tolerantní pozice....................................................122
8.5	Současná situace u nás ..............................................124
Literatura....................................................................129
9 Delikvence a etnický původ .................................................131
9.1	Rasa a etnická skupina...............................................131
9.2	Romové jako etnicky odlišná skupina..................................133
9.3	Struktura romské kriminality u nás ..................................137
9.4	Profil mladistvého Roma s delikventním chováním......................139
Literatura....................................................................140
10 Struktura kriminality nezletilých u nás a struktura používaných sankcí ........................................................141
10.1	Výpovědní hodnota kriminálních statistik ............................141
6
OBSAH
10.2	Aktuální vývoj kriminality mládeže v ČR ..........................143
10.3	Komentář k trendům ...............................................147
Literatura..................................................................148
И Způsoby intervence, které u nás mají tradici..............................149
11.1	Intervence obcí...................................................150
11.2	Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní...........................151
11.3	Diagnostický ústav................................................154
11.4	Výchovný ústav....................................................155
11.5	Vězení ...........................................................158
Literatura..................................................................165
12 Způsoby intervence, jež u nás vznikají...................................167
12.1	Vězení v nové perspektivě.........................................167
12.2	Změny v ústavní a poústavní péči..................................172
12.3	Alternativy k trestu odnětí svobody...............................176
12.4	Probační a mediační služba........................................192
12.5	Terénní sociální práce............................................194
12.6	Střediska výchovné péče pro děti a mládež.........................197
12.7	Resocializační program bývalého okresního úřadu ..................199
12.8	Programy v přírodě ...............................................200
12.9	Dobrovolnická pomoc ..............................................203
Literatura..................................................................207
13 Inspirativní zahraniční modely intervence ...............................209
13.1	Projekty podporující vstup na trh práce ..........................210
13.2	Policejní ochraňování komunity....................................215
13.3	Programy s aktivní účastí policie ................................216
13.4	Denní centrum jako alternativa trestu.............................220
13.5	Expedice..........................................................221
13.6	Dobrovolnické sbory...............................................223
13.7	Multisystemická terapie ..........................................224
Literatura..................................................................225
14 Možnosti psychoterapie...................................................227
14.1	Volba psychoterapeutického postupu ...............................227
14.2	Dynamická individuální psychoterapie..............................230
14.3	Behaviorální psychoterapie........................................232
14.4	Realitní terapie..................................................234
14.5	Systemický přístup ...............................................238
14.6	Skupinová psychoterapie...........................................239
14.7	Terapeutická komunita.............................................242
Literatura..................................................................244
7
MLÁDEŽ A DELIKVENCE
15 Nároky práce s rizikovou mládeži.......................................245
15.1 Motivace pracovníka...............................................245
15.2	Pracovníkův postoj ke klientovi	...........................248
15.3	Práce s klientem jako proces....................................253
Literatura................................................................254
16 Predikce kriminálního chování..........................................255
16.1 Předpoklady úspěšné predikce......................................255
16.2 Přehled výsledků prediktivních studií ............................258
Literatura................................................................260
17 Prevence kriminálního chování .........................................261
17.1	Úrovně a strategie preventivních	opatření.......................262
17.2	Předškolní programy pro děti ...................................265
17.3	Programy určené rodičům ........................................266
17.4	Programy vázané na školu .......................................268
17.5	Vrstevnické programy............................................275
17.6	Programy podporující pracovní uplatnění ........................276
17.7	Komunitní programy .............................................278
17.8	Státní programy prevence .......................................281
17.8.1 Západní Evropa............................................281
17.8.2 Česká republika ..........................................284
Literatura................................................................285
18 Hodnocení efektivity intervenčníeh a preventivních programů...............................................................287
Literatura................................................................292
19 Přehled významnějších právních norem a vládních dokumentů..............................................................293
19.1	Výběr z historických norem......................................293
19.2	Normy nyní platné v České republice.............................295
19.3	Vládní dokumenty................................................298
19.4	Některé mezinárodní normy.......................................299
20 Přehled popsaných intervenčníeh a preventivních opatření, programů a projektů....................................................301
Otázky....................................................................307
Slovníček.................................................................311
Rejstřík jmenný...........................................................317
Rejstřík věcný............................................................321
8
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Matoušek, Oldřich, 1947-
Údaje o názvu Mládež a delikvence : možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže / Oldřich Matoušek, Andrea Matoušková
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Matoušková, Andrea
ISBN 978-80-7367-825-8 (váz.)
Údaje o vydání Vyd. 3., aktualiz.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2011
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z mládež
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z delikvence mládeže
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z kriminalita
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z rodina
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z prevence
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z zákrok
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z sociální práce
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z psychoterapie
Fyzický popis 336 s. ; 24 cm
Všeobecná poznámka Terminologický slovník
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anotace Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.
Mezinárodní desetinné třídění 343.91-053.6
Mezinárodní desetinné třídění 343.85
Mezinárodní desetinné třídění 364-78
Mezinárodní desetinné třídění 159.9
Mezinárodní desetinné třídění 304
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01403421
3 CzPrNPK
5 20161110130232.9
7 ta
8 101101s2011----xr ||||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002147592
20 ## $a 978-80-7367-825-8 (váz.)
35 ## $a (OCoLC)791304031
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 18 $a 364 $x Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
80 ## $a 343.91-053.6 $2 MRF
80 ## $a 343.85 $2 MRF
80 ## $a 364-78 $2 MRF
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a 304 $2 MRF
100 1# $a Matoušek, Oldřich, $d 1947- $7 nlk19990073542 $4 aut
245 10 $a Mládež a delikvence : $b možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže / $c Oldřich Matoušek, Andrea Matoušková
250 ## $a Vyd. 3., aktualiz.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2011
300 ## $a 336 s. ; $c 24 cm
500 ## $a Terminologický slovník
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstříky
520 ## $a Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.
650 #7 $a mládež
650 #7 $a delikvence mládeže
650 #7 $a kriminalita
650 #7 $a rodina
650 #7 $a škola
650 #7 $a prevence
650 #7 $a zákrok
650 #7 $a sociální práce
650 #7 $a psychoterapie
700 1# $a Matoušková, Andrea $7 jcu2011631278 $4 aut
901 $b 9788073678258 $f 3., aktual. vyd. $o 20120604
910 ## $a ABA012
998 $a 002147592
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné