Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol
škola a zdraví pro 21. století, 2011
Tomáš Čech

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5448-6 (Masarykova univerzita : brož.); 978-80-7392-153-8 (MSD : brož.)
Vydání: 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2011
Popis: 255 s. : il. ; 23 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

základní škola; násilí; šikanování; interpersonální vztahy; pedagogický výzkum
mobbing

Publikace se zabývá problematikou mobbingu, tedy šikany na pracovišti. Vymezuje obecná specifika tohoto fenoménu, jeho klasifikaci, znaky a další oblasti včetně zmapování dostupných výzkumů. Stěžejní orientace knihy je zaměřena na mobbing a bossing jako nežádoucích forem jednání v prostředí školy, která se opírá o rozsáhlý reprezentativní výzkum výskytu fenoménu v prostředí českých základních škol.

200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    

OBSAH
Úvod......................................................................................5
1 Násilí na pracovišti - teoretická východiska............................................7
1.1 Násilí jako projev mezilidské interakce...............................................7
1.1.1 Definice násilí..............................................................7
1.1.2 Typologie a formy násilí.....................................................9
1.1.3 Důsledky násilí.............................................................11
1.2 Agrese a agresivita .................................................................11
1.2.1 Terminologické pojetí agrese a agresivity...................................11
1.2.2 Typologie agrese............................................................12
1.3 Viktimizace ve vztahu к násilnému jednáni............................................13
1.3.1 Terminologické vymezení viktimizace a viktimity.............................14
1.3.2 Stupně viktimizace..........................................................15
1.4 Násilí na pracovišti jako forma násilí...............................................16
1.4.1 Terminologické vymezení násilí na pracovišti................................16
1.4.2 Dysfunkční role na pracovišti a aktéři násilí...............................17
1.4.3 Násilí ve škole a učitel jako oběť násilí...................................18
2 Fenomén mobbingu a bossingu jako forma násilí na pracovišti 20
2.1 Mobbing v odborné terminologii.......................................................20
2.1.1 Etablování termínu mobbing..................................................20
2.1.2 Užívání pojmu mobbing ve světě..............................................21
2.1.3 Mobbing v české terminologii................................................23
2.2 Mobbing v současném pojetí...........................................................24
2.2.1 Definice a znaky mobbingu...................................................24
2.2.2 Formy, strategie a projevy šikany na pracovišti.............................29
2.2.3 Etiologie a aktéři mobbingu.................................................31
2.2.4 Fáze mobbingu.....................................я.........................34
2.2.5 Důsledky mobbingu...........................................................36
2.3 Výzkumy mobbingu.....................................................................38
2.3.1 Skandinávie.................................................................40
2.3.2 Itálie......................................................................41
2.3.3 Francie.....................................................................42
2.3.4 Španělsko...................................................................43
2.3.5 Austrálie...................................................................43
2.3.6 Slovensko...................................................................44
3 Mobbing v prostředí základních škol....................................................48
3.1 Cíle výzkumu.........................................................................48
3.2 Výzkumné otázky a hypotézy...........................................................49
3.3 Metoda výzkumu a výzkumný nástroj....................................................51
3.4 Výzkumný soubor......................................................................52
3.5 Deskriptívni analýza výsledků .......................................................57
3.5.1 Povědomí a informovanost o mobbingu.........................................58
3.5.2 Vnímání závažnosti výskytu mobbingu v prostředí škol........................67
3.5.3 Učitel jako oběť mobbingu - zkušenost za dobu praxe.........................72
3.5.4 Učitel jako oběť mobbingu aktuální situace ve školách.......................79
3
3.5.5 Podoby mobbingu a bossingu v základních školách..........................87
3.5.6 Reakce na mobbing a strategie obrany.....................................90
3.5.7 Původci mobbingu a bossingu..............................................95
3.5.8 Mobbing a pedagogové bez osobní zkušenosti..............................102
3.5.9 Sociální vztahy a klima ve škole........................................104
3.6 Induktivní analýza výsledků a verifikace hypotéz.................................114
3.6.1 Vnímání nebezpečnosti jevu..............................................114
3.6.2 Povědomí o mobbingu.....................................................115
3.6.3 Vlastní zkušenost s mobbingem...........................................117
3.6.4 Obrana proti mobbingu...................................................119
3.6.5 Klima a vztahy ve škole.................................................120
3.7 Závěry a diskuse výsledků kvantitativního výzkumu................................121
4 Učitel jako oběť mobbingu - analýza zkušeností.....................................128
4.1 Cíle kvalitativního výzkumu......................................................128
4.2 Výzkumné otázky..................................................................128
4.3 Metody výzkumu a výzkumný nástroj................................................129
4.4 Výzkumný soubor..................................................................129
4.5 Kódování a interpretace rozhovorů................................................130
4.5.1 Příčiny šikany na pracovišti............................................130
4.5.2 Mobbing a bossing jako jev na našich školách............................142
4.5.3 Kontext mobbingu a bossingu.............................................164
4.5.4 Reakce okolí a odpovědných institucí jako intervenující proměnná........170
4.5.5 Strategie řešení šikany na pracovišti ..................................177
4.5.6 Následky šikany na pracovišti...........................................188
4.6 Ucelená interpretace rozhovorů (axiální a selektivní kódování) směřující
к zakotvené teorii..............................................................199
5 Obrana a prevence mobbingu.........................................................204
5.1 Řešení problematiky ve vybraných zemích..........................................204
5.1.1 Skandinávie.............................................................204
5.1.2 Itálie..................................................................205
5.1.3 Francie.................................................................206
5.1.4 Slovensko...............................................................207
5.2 Právní opora mobbingu v českém právním systému...................................207
5.2.1 Antidiskriminační zákon.................................................207
5.2.2 Ustavní ochrana a trestní právo.........................................208
5.2.3 Pracovní právo..........................................................209
5.3 Možnosti obrany proti mobbingu...................................................211
5.4 Primární prevence mobbingu.......................................................214
Literatura...........................................................................217
Seznam tabulek, grafů a schémat......................................................229
Jmenný rejstřík .....................................................................231
Věcný rejstřík.......................................................................234
Přílohy..............................................................................239
Summary..............................................................................255
4
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Čech, Tomáš, 1974-
Údaje o názvu Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol : škola a zdraví pro 21. století, 2011 / Tomáš Čech
Variantní názvy Škola a zdraví pro 21. století
Variantní názvy Škola a zdraví 21
ISBN 978-80-210-5448-6 (Masarykova univerzita : brož.)
ISBN 978-80-7392-153-8 (MSD : brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2011
Kód jazyka čeština slovenština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z základní škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z násilí
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z šikanování
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z interpersonální vztahy
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Volně tvořený termín mobbing
Fyzický popis 255 s. : il. ; 23 cm
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstříky
Anotace Publikace se zabývá problematikou mobbingu, tedy šikany na pracovišti. Vymezuje obecná specifika tohoto fenoménu, jeho klasifikaci, znaky a další oblasti včetně zmapování dostupných výzkumů. Stěžejní orientace knihy je zaměřena na mobbing a bossing jako nežádoucích forem jednání v prostředí školy, která se opírá o rozsáhlý reprezentativní výzkum výskytu fenoménu v prostředí českých základních škol.
Mezinárodní desetinné třídění 331.104:364.636
Mezinárodní desetinné třídění 373.3
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01403438
3 CzPrNPK
5 20161110130235.1
7 ta
8 110527s2011----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002193698
20 ## $a 978-80-210-5448-6 (Masarykova univerzita : brož.)
20 ## $a 978-80-7392-153-8 (MSD : brož.)
35 ## $a (OCoLC)798992245
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $d OLA001
41 0# $a cze $a slo $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání
80 ## $a 331.104:364.636 $2 MRF
80 ## $a 373.3 $2 MRF
100 1# $a Čech, Tomáš, $d 1974- $7 mzk2002103159 $4 aut
245 10 $a Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol : $b škola a zdraví pro 21. století, 2011 / $c Tomáš Čech
246 30 $a Škola a zdraví pro 21. století
246 14 $a Škola a zdraví 21
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, $c 2011
300 ## $a 255 s. : $b il. ; $c 23 cm
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstříky
520 ## $a Publikace se zabývá problematikou mobbingu, tedy šikany na pracovišti. Vymezuje obecná specifika tohoto fenoménu, jeho klasifikaci, znaky a další oblasti včetně zmapování dostupných výzkumů. Stěžejní orientace knihy je zaměřena na mobbing a bossing jako nežádoucích forem jednání v prostředí školy, která se opírá o rozsáhlý reprezentativní výzkum výskytu fenoménu v prostředí českých základních škol.
546 ## $a Část. slovenský text, anglické resumé
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a násilí
650 #7 $a šikanování
650 #7 $a interpersonální vztahy
650 #7 $a pedagogický výzkum
653 ## $a mobbing
710 2# $a Škola a zdraví pro 21. století (projekt) $7 kn20080911026
901 $b 9788021054486 $f 1. vyd. $o 20120528
910 ## $a ABA012
998 $a 002193698
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné