Autoškola
pravidla, značky, testy : 2017 : aktualizováno k 25.1.2017 v souladu s platnými zákony a vyhláškami
Ondřej Weigel

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-264-1396-7
Vydání: 1. vydání
Nakladatel: Brno : CPress, 2017
Popis: 344 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

doprava; řízení vozidla; pravidlo; test; bezpečnost
učebnice pro autoškolu
autoškola; značky; pravidla silničního provozu; zdravotnická příprava; údržba; zákon o silničním provozu

Učebnice autoškoly obsahující soubor pravidel, dopravních značek a nových testových otázek. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

"Určeno pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel"; Na obálce nad názvem: aktualizované testové otázky, bodový systém; Hřbetní název a název v tiráži: Autoškola 2017

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Úvodem
Slovo autora......................................................................6
Pmwm na ???. komunikacích
Jízda vozidly....................................................................17
Jízda ve zvláštních případech....................................................18
Zastavení a stání................................................................22
Železniční přejezd...............................................................23
Osvětlení vozidel................................................................25
Provoz na dálnici................................................................26
Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně.........................................26
Jízda vozidel s právem přednostní jízdy..........................................27
Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel...........................................29
Přeprava osob a nákladu..........................................................32
Chůze............................................................................34
Jízda na jízdním kole............................................................35
Úprava provozu na pozemních komunikacích.........................................37
Řízení provozu světelnými signály................................................40
Zastavování vozidel..............................................................45
Řidičské oprávnění...............................................................46
Zdravotní způsobilost ? řízení motorových vozidel................................49
Pravidelné lékařské prohlídky....................................................50
Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění..............................56
Vrácení řidičského oprávnění.....................................................57
Řidičský průkaz..................................................................60
Údaje zapisované do mezinárodního řidičského průkazu.............................6l
Vydání řidičského průkazu........................................................62
Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu..................................68
Zadržení řidičského průkazu......................................................69
Registr řidičů...................................................................70
Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.........................74
Započítávání bodů................................................................74
Státní správa....................................................................77
Správní delikty..................................................................80
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.......................................85
Vláda nařizuje podle § 137 ödst. 1 ? provedení § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 361/2000 Sb.:..........................................................88
Bodový systém (příloha ? zákonu č. 361/2000 Sb.).................................89
Přechodná ustanovení.............................................................90
AUTOŠKOLA - PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY
Podmínky provozu vozidel
Silniční vozidlo v provozu...........................................
Hodnocení technického stavu vozidla..................................
Přestavba silničního vozidla.........................................
Výbava a náhradní díly...............................................
Zvláštní vozidla.....................................................
Státní správa a státní dozor.........................................
Správní delikty......................................................
Resistrace vozidel
Doklady ? silničnímu vozidlu.........................................
Registrační značky...................................................
Technické prohlídky
Měření emisí.........................................................
Technické prohlídky..................................................
Schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu
Kategorie silničních a zvláštních vozidel............................
Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy......................
Zásady bezpečné jízdy
Abychom vždy bezpečně dojeli do cíle.................................
Aktivní a pasivní bezpečnost vozidla.................................
Bezpečnostní pásy....................................................
Co ještě můžeme učinit pro naši pasivní bezpečnost?..................
Zdravotnická příprava
Důležitá telefonní čísla.............................................
Jak se chovat při dopravní nehodě?...................................
Vyproštění zraněného z vozidla.......................................
Bezvědomí............................................................
Obnova dýchání.......................................................
Obnova krevního oběhu................................................
Zástava žilního krvácení.............................................
Zástava tepenného krvácení...........................................
Pomoc při poranění páteře............................................
Pomoc při otevřeném poranění hrudníku................................
Ošetření zlomenin....................................................
Ošetření popálenin...................................................
Pomoc při otravě oxidem uhelnatým (CO)...............................
Možnosti použití zdravotních pomůcek.................................
Ovládání a údržba vozidla
Úplné zněni otázek ke zkoušce z ovládáni a údržby vozidla pro skupinu vozidel Cl, Cl+E, ?, C+E, Dl, Dl+E, D a D+E..........................
95 97 99 . 99 100 100 101
102
102
104
105
109
112
119
121
123
125
126 126 126
127
128
129
130 130 131
131
132 133 133 133
142
4
Obsah
Dopravní značky
Úprava provozu na pozemních komunikacích.................................144
Vodorovné dopravní značky.................................................145
Světelné a akustické signály..............................................146
Dopravní zařízení.........................................................146
Zařízení pro provozní informace...........................................146
Označování osob, věcí a vozidel ve zvláštních případech...................146
Řízení provozu na pozemních komunikacích..................................147
Přechodné a zrušovací ustanovení..........................................147
Jak na závěrečné zkoušky
Co byste měli znát........................................................182
Zkušební testové otázky
Pravidla provozu na pozemních komunikacích, podmínky provozu vozidel,
zásady bezpečné jízdy a předpisy související..............................183
Zdravotnická příprava a poskytování první pomoci..........................271
Dopravní značky ..........................................................276
Řešení dopravních situací a užití dopravních značek.......................296
Testy bezpečného vidění...................................................344
5
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Weigel, Ondřej, 1966-
Údaje o názvu Autoškola : pravidla, značky, testy : 2017 : aktualizováno k 25.1.2017 v souladu s platnými zákony a vyhláškami / Ondřej Weigel
Variantní názvy Hřbetní název a název v tiráži: Autoškola 2017
Variantní názvy Autoškola 2017 - pravidla, značky, testy
ISBN 978-80-264-1396-7 (brožováno)
Údaje o vydání 1. vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : CPress, 2017
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z doprava
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z řízení vozidla
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pravidlo
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z test
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z bezpečnost
Volně tvořený termín autoškola
Volně tvořený termín značky
Volně tvořený termín pravidla silničního provozu
Volně tvořený termín zdravotnická příprava
Volně tvořený termín údržba
Volně tvořený termín zákon o silničním provozu
Fyzický popis 344 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Všeobecná poznámka "Určeno pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel"
Všeobecná poznámka Na obálce nad názvem: aktualizované testové otázky, bodový systém
Všeobecná poznámka Hřbetní název a název v tiráži: Autoškola 2017
Anotace Učebnice autoškoly obsahující soubor pravidel, dopravních značek a nových testových otázek. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Rejstříkový termín - žánr/forma učebnice pro autoškolu
Mezinárodní desetinné třídění 351.81
Mezinárodní desetinné třídění 656.1/.5
Mezinárodní desetinné třídění 629.3
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01459558
3 CZ PrSKC
5 20170630081941.7
7 ta
8 170330s2017----xr a|||e|p||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-264-1396-7 $q (brožováno)
40 ## $a ULG001 $b cze $e rda
43 ## $a e-xr---
72 #7 $9 4 $a 656.1/.5 $x Pozemní doprava
72 #7 $9 22 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
80 ## $a 351.81 $2 MRF
80 ## $a 656.1/.5 $2 MRF
80 ## $a 629.3 $2 MRF
100 1# $a Weigel, Ondřej, $d 1966- $7 jn20011210216 $4 aut
245 10 $a Autoškola : $b pravidla, značky, testy : 2017 : aktualizováno k 25.1.2017 v souladu s platnými zákony a vyhláškami / $c Ondřej Weigel
246 1# $i Hřbetní název a název v tiráži: $a Autoškola 2017
246 3# $a Autoškola 2017 - pravidla, značky, testy
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Brno : $b CPress, $c 2017
300 ## $a 344 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a "Určeno pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel"
500 ## $a Na obálce nad názvem: aktualizované testové otázky, bodový systém
500 ## $a Hřbetní název a název v tiráži: Autoškola 2017
505 20 $t Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
520 ## $a Učebnice autoškoly obsahující soubor pravidel, dopravních značek a nových testových otázek. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
650 #7 $a doprava
650 #7 $a řízení vozidla
650 #7 $a pravidlo
650 #7 $a test
650 #7 $a bezpečnost
653 ## $a autoškola
653 ## $a značky
653 ## $a pravidla silničního provozu
653 ## $a zdravotnická příprava
653 ## $a údržba
653 ## $a zákon o silničním provozu
655 #4 $a učebnice pro autoškolu
710 1# $a Česko. $t Zákon o silničním provozu (2000, novely 2001- )
900 $a ULG001 $b 18
910 ## $a ABA012
928 9# $a Albatros Media - CPress
998 $a 007368638
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné