Didaktika předškolního vzdělávání
Eva Šmelová, Michaela Prášilová a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva............................................................................ 8
1	Didaktika jako věda.............................................................. 9
Eva Šmelová
1.1	Klíčové mezníky ve vývoji didaktiky
a předmětu jejího zkoumání................................................. 9
1.2	Pojetí didaktiky předškolního vzdělávání.................................11
1.3	Teorie vzdělávání podle Bertranda..........................................13
1.4	Konstruktivismus v didaktice předškolního vzdělávání.....................14
2	Vývoj alternativní didaktiky v českých zemích..................................17
Karet Rýdl
2.1	? didaktice výchovy podle Montessori ......................................22
2.2	Pojetí didaktiky waldorfských zařízení ..................................23
2.3	? didaktice programu Začít spolu ........................................25
2.4	? didaktice lesních mateřských škol .....................................25
2.5	Didaktika méně rozšířených systémů.........................................26
ČÁST 1
Činitelé předškolního vzdělávání................................................29
3	Dítě předškolního věku......................................................30
Eva Šmelová
3.1	Stručná charakteristika období předškolního věku....................30
3.2	Zvláštnosti a rozvoj dětské reprezentace ...........................36
3.3	Dětské poznávání a interpretování světa.............................38
3.4	Dítě v podmínkách inkluzivní mateřské školy.........................40
4	Učitel v podmínkách současného předškolního vzdělávání ...................44
Eva Šmelová
4.1	Role a kompetence učitele mateřské školy ...........................47
4.2	Co by učitel mateřské školy měl vědět ..............................50
5	Učivo v kontextu předškolního kurikula......................................56
Eva Šmelová, Michaela Prášilová
5.1	Učivo, jeho struktura a didaktická transformace.....................57
5
ČÁST II
Teoretická východiska vzdělávacího procesu........................................ 65
6	Kurikulum předškolního vzdělávání ............................................ 66
Evo Šmelová, Michaela Prášilová
6.1	Kurikulum předškolního vzdělávání....................................... 72
7	Rodina ....................................................................... 75
Marcela Musilová
7.1	Současná rodina........................................................ 75
7.2	Rodina z pohledu legislativy ........................................... 79
7.3	Sociální struktura rodiny a její funkce ................................ 80
7.4	Typologie rodiny podle funkce........................................... 83
7.5	Výchovná dynamika v sociálním prostředí rodiny ......................... 84
8	Komunikace s rodiči dětí v předškolním vzdělávání.......................... 89
Marcela Musilová
8.1	Sociální komunikace..................................................... 89
8.2	Pozorování interakce a komunikace rodičů s dětmi........................ 90
8.3	Komunikace s rodiči .................................................... 91
8.4	Vybraná témata ? rozhovorům s rodiči ................................... 93
9	Cíle vzdělávání a učební úlohy............................................. 95
Eva Šmelová, Michaela Prášilová
9.1	Cíle v předškolním vzdělávání........................................... 98
9.2	Taxonomie cílů a jejich možné využití v předškolním	vzdělávání......... 101
9.3	Učební úlohy v předškolním vzdělávání.................................. 110
10	Organizační formy a předškolní vzdělávání.................................. 115
Eva Šmelová, Michaela Prášilová
10.1	Organizace dne v předškolním vzdělávání................................ 116
10.2	Organizační formy v předškolním vzdělávání ............................ 118
11	Metody a didaktické zásady v předškolním vzdělávání........................ 126
Eva Šmelová, Michaela Prášilová
11.1	Didaktické zásady uplatňované v předškolním vzdělávání................. 132
12	Materiální didaktické prostředky v předškolním vzdělávání.................. 137
René Szotkowski
12.1	Klasifikace materiálních didaktických prostředků
v předškolním vzdělávání............................................. 138
12.2	Technické výukové prostředky v předškolním vzdělávání ................. 142
12.3	Činitelé předškolního vzdělávání a didaktická technika................. 150
6
12.4	Ergonomické zásady při práci s technickými výukovými prostředky
v předškolním vzdělávání............................................... 154
13	Projektování, realizace a hodnocení výuky..................................... 158
Eva Šmelová, Michaela Prášilová
13.1	Pedagogické projektování............................................... 158
13.2	Učení v projektech jako součást ŠVP.................................... 161
13.3	Příprava na každodenní práci s dětmi - třídní	vzdělávací program....... 164
13.4	Hodnocení vzdělávání jako součást ŠVP.................................. 165
14	Pedagogická komunikace........................................................ 170
Eva Šmelová
14.1	Verbální komunikace.................................................... 171
14.2	Neverbální komunikace.................................................. 175
14.3	Komunikace činem a komunikační dovednosti	učitele ............ 176
15	Základy pedagogické diagnostiky .............................................. 178
Dan uška Tomanová
15.1	Druhy diagnostikování ................................................. 178
15.2	Pedagogická diagnostika jako činnost v praxi	mateřské školy......... 181
15.3	Vybrané metody pedagogické diagnostiky................................. 185
Závěr ............................................................................ 201
Použitá literatura................................................................ 202
Přílohy........................................................................... 210
Příloha č. 1: Špatně přizpůsobivé dítě (inventář projevů chování)................. 210
Příloha č. 2: Opoziční porucha.................................................... 212
Příloha č. 3: Baterie testů....................................................... 214
Příloha č. 4: Herní dotazník...................................................... 222
Věcný rejstřík.................................................................... 224
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01468151
3 CZ PrSKC
5 20180523144938.3
7 ta
8 180509s2018----xr a|||e|p||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-262-1302-4 $q (brožováno)
40 ## $a ULG001 $b cze $e rda
72 #7 $9 22 $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání
80 ## $a 373.2 $2 MRF
80 ## $a 37.02 $2 MRF
80 ## $a 37.091.214 $2 MRF
80 ## $a 373-028.82 $2 MRF
80 ## $a 37.018.26 $2 MRF
80 ## $a 373.2.011.3-051 $2 MRF
80 ## $a 331.546 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Šmelová, Eva, $d 1958- $7 xx0014249 $4 aut
245 10 $a Didaktika předškolního vzdělávání / $c Eva Šmelová, Michaela Prášilová a kol.
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Portál, $c 2018
300 ## $a 229 stran ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Vývoj alternativní didaktiky v českých zemích. Charakteristika předškolního věku: dítě, role a kompetence učitele mateřské školy, kurikulum, rodina, předškolní vzdělávání, pedagogická komunikace a pedagogická diagnostika.
650 #7 $a předškolní výchova
650 #7 $a předškolní věk
650 #7 $a předškolní dítě
650 #7 $a alternativní škola
650 #7 $a didaktika
650 #7 $a učební plán
650 #7 $a výuka
650 #7 $a rodina
650 #7 $a mateřská škola
650 #7 $a komunikace
650 #7 $a pedagogická komunikace
650 #7 $a pedagogická diagnostika
653 ## $a učitel mateřské školy
653 ## $a profesní kompetence
653 ## $a konstruktivismus
653 ## $a taxonomie
653 ## $a materiálně didaktický prostředek
700 1# $a Prášilová, Michaela, $d 1954- $7 ola2002143779 $4 aut
900 $a ULG001 $b 17
910 ## $a ABA012
928 9# $a Portál, s.r.o.
998 $a 007745468
1039 $a NPKK
996 $a 168 $b 2490208920 $g II 115726V1 $f 238.00 $d 23.5.2018 $c 1043/2018 $s A $v P $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
996 $a 168 $b 2490208921 $g II 115726V2 $f 238.00 $d 23.5.2018 $c 1044/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
996 $a 168 $b 2490208922 $g II 115726V3 $f 238.00 $d 23.5.2018 $c 1045/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
Permanent link