Dimenze myšlení
teorie rozmanitých inteligencí
Howard Gardner ; z anglického originálu Frames of mind přeložila Eva Votavová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod k výročnímu vydání knihy po deseti letech ....................... 8
Téma knihy ................................................................. 9
Výzkumy inteligence........................................................ 11
Dimenze myšlení a má současná práce........................................ 15
Kritika teorie rozmanitých inteligencí .................................... 20
Další rozvoj teorie ....................................................... 24
Předmluva ..................................................................... 29
Poznámka ? projektu Lidský potenciál .......................................... 32
ČÁST PRVNÍ
Východiska .................................................................... 35
1	Myšlenka rozmanitých inteligencí........................................... 36
2	Vývoj názorů na inteligenci ............................................... 46
Psychologie se stává vědeckým oborem ...................................... 48
Piaget..................................................................... 51
Psychologie zaměřená na informační procesy ................................ 56
Psychologie zaměřená na symbolické systémy ................................ 59
3	Biologické základy inteligence ............................................ 68
Jevy, které je třeba vysvětlit ............................................ 68
Lekce z genetiky .......................................................... 70
Z pohledu neurobiologa ..................................................  73
Názory na stavbu a funkční uspořádání mozku ............................... 91
Závěr ..................................................................... 96
4	Coje to inteligence?...................................................... 101
Základní předpoklady, které musí splňovat každá inteligence............... 102
Kritéria inteligence ..................................................... 104
Vymezení pojmu inteligence................................................ 109
Závěr .................................................................... 112
ČÁST DRUHÁ
Teorie ....................................................................... 115
5	Jazyková inteligence ..................................................... 116
Poezie - názorný příklad jazykové in teligence............................ 116
5
DIMENZE MYŠLENÍ
Základní jazykové operace .................................................. 120
Jazyk a mozkové struktury................................................... 127
Rozmanité podoby jazyka v různých kulturách ......................... 135
Řeč jako nástroj ........................................................... 140
Závěr ............................................................... 142
6	Hudební inteligence ........................................................ 146
Hudební skladatel ................................................... 147
Základní složky hudební inteligence ................................. 151
Vývoj hudebních schopností........................................... 156
Evoluční vývoj hudby a její neurologický základ ..................... 163
Neobvyklé hudební talenty............................................ 169
Vztah ? dalším intelektovým schopnostem ............................. 171
7	Logicko-matematická inteligence...................................... 178
Piagetova koncepce logicko-matematického myšlení .................... 178
Ma tema tikovo dílo.................................................. 187
Přírodní vědy........................................................ 197
Izolované matematické nadání......................................... 208
Logika a matematika v různých kulturách..................................... 214
Matematika, věda -a čas..................................................... 220
Vztahy ? jiným inteligencím ................................................ 222
8	Prostorová inteligence .............................................. 228
Dimenze prostorové inteligence.............................................. 228
Vývoj prostorové inteligence................................................ 237
Neuropsychologické zřetele ................................................. 240
Neobvyklé formy prostorových schopností a formy jejich nedostatku....	244
Využití prostorové inteligence.............................................. 250
Vizuálně-prostorové uměn i ................................................. 257
Pohled do světa jiných kultur .............................................. 263
9	Tělesně-pohybová inteligence ............................................... 271
Vymezení pojmu ............................................................. 271
Význam mozku pro pohyb těla ......................................... 275
Evoluční vývoj tělesných schopností......................................... 281
Vývoj tělesné inteligence ? jednotlivce .................................... 287
Vyzrálé formy tělesných výrazových schopností .............................. 289
Tělesná inteligence v jiných kulturách ..................................... 302
Tělo jako subjekt a objekt ................................................. 304
6
OBSAH
10	Personální formy inteligence ............................................ 308
Úvod: Vědomí já ......................................................... 308
Vývoj personálních forem inteligence..................................... 314
Biologické základy osobnosti ............................................ 326
11	Kritika teorie rozmanitých inteligencí .................................. 353
Úvod . . . .............................................................. 353
Příbuzné teorie.......................................................... 355
Čím jsme se nezabývali .................................................. 361
Kognitivní operace „vyšší úrovně“ ....................................... 363
Možnosti vyvrácení teorie ............................................... 373
Závěr ................................................................... 374
12	Socializace inteligencí prostřednictvím symbolů ......................... 377
Klíčová role symbolů..................................................... 377
Vývoj symbolických schopností ........................................... 380
Alternativní pojetí lidské inteligence .................................. 398
ČÁSTTŘETÍ
Důsledky teorie a možnosti jejího využití............................ 409
13	Vzdělávání inteligencí .................................................. 410
Úvod..................................................................... 410
Rámcová analýza vzdělávacích procesů .................................... 412
Týpyškol ................................................................ 425
Tři klíčové znaky moderního vzdělávání .................................. 437
Další návštěva ? našich tří mladých přátel............................... 445
14	Možnosti využití teorie.................................................. 450
O čem se mluví .......................................................... 450
Jak se dívat optikou teorie rozmanitých inteligencí ..................... 455
Jiné vzdělávací experimenty.............................................. 465
Závěry pro praxi ........................................................ 467
Závěrečná poznámka ...................................................... 476
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01468155
3 CZ PrNK
5 20180523150309.5
7 ta
8 180312s2018----xr ||||e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002984236
20 ## $a 978-80-262-1303-1 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
72 #7 $9 175 $a 159.95 $x Vyšší duševní procesy
80 ## $a 159.956.2 $2 MRF
80 ## $a 159.955 $2 MRF
80 ## $a 159.9.07 $2 MRF
80 ## $a 37.0 $2 MRF
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Gardner, Howard, $d 1943- $7 vse2005267157 $4 aut
240 10 $a Frames of mind. $l Česky
245 10 $a Dimenze myšlení : $b teorie rozmanitých inteligencí / $c Howard Gardner ; z anglického originálu Frames of mind přeložila Eva Votavová
250 ## $a Vydání druhé
264 #1 $a Praha : $b Portál, $c 2018
300 ## $a 479 stran ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie
520 ## $a Vývoj pojetí inteligence. Na základě výzkumů z oblasti psychologie, etnologie a dalších oborů dokázána existence nejméně sedmi relativně nezávislých druhů inteligence.
650 #7 $a inteligence
650 #7 $a myšlení
650 #7 $a psychologie
650 #7 $a psychologický výzkum
650 #7 $a vzdělávání
650 #7 $a teorie
700 1# $a Votavová, Eva $7 pag2009500072 $4 trl
910 ## $a ABA012
1039 $a NPKK
996 $a 1 $b 2490208923 $g II 115727V1 $f 477.00 $d 23.5.2018 $c 1046/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link