Průvodce pro vysoce citlivé lidi
jak prožít šťastnější a vyrovnanější život
Judith Orloff ; překlad Ivana Sýkorová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
O AUTORCE ......................................................................... ?
NAPSALI O KNIZE ...................................................................... 11
PRVNÍ KAPITOLA
JSTE VYSOCE CITLIVÍ? Úvod do citlivosti .............................................. 15
1.1 Kdo je vysoce citlivý člověk? .................................................... 16
1.2	Dětství očima citlivého člověka ............................................. 16
1.3 Zkušenosti s vysokou citlivostí a empatií ........................................ 18
1.4	Způsob interakce: introvertní a extrovertní citlivost ........................... 20
1.5	Jak se člověk stane vysoce citlivým? ............................................ 21
1.6	Vysoká citlivost z pohledu vědy ................................................. 21
Systém zrcadlových neuronů ................................................... 21
Elektromagnetické pole ....................................................... 22
Přejímání emocí .............................................................. 22
Zvýšená citlivost na dopamin ................................................. 23
Synestezie ................................................................... 23
1.7	Které oblasti života vysoká citlivost ovlivňuje? ................................ 23
1.8	Výhody a výzvy v životě vysoce citlivých lidí ............................... 26
Obvyklé výhody ............................................................... 26
Obvyklé výzvy ................................................................ 26
Zvláštní výzvy pro muže a ženy ............................................... 28
1.9	Spokojený život s vysokou citlivostí: tipy, jak předcházet smyslovému přetížení . 29
Síla uzemnění a spojení se zemí .................................................. 32
UOVýhody vysoké citlivosti ....................................................... 33
DRUHÁ KAPITOLA
CITLIVOST, EMOCE A ZDRAVÍ Jak nepřejímat nepříjemné pocity druhých ................... 35
2.1	Omezení konvenční medicíny .................................................. 36
2.2	Optimalizace zdraví: jste fyzický nebo emocionální typ citlivé osobnosti? ....... 37
Sebehodnocení fyzického a emocionálního typu vysoce citlivé osobnosti ............ 38
2.3	Nemoci z citlivosti ......................................................... 40
2.4	Vysoká citlivost a medikace ................................................. 41
2.5	Vysoká citlivost a adrenální únava .......................................... 43
2.6	Vysoká citlivost a cvičení .................................................. 44
2.7	Ochrana pro vysoce citlivé lidi: 14 tipů, jak porazit toxickou energii .......... 44
1.	strategie: Položte si otázku: Je tento symptom nebo emoce moje, nebo cizí? ... 45
2. strategie: Dýchejte a opakujte man tru......................................... 45
3.	strategie: Vzdalte se od rušivých podnětů................................. 46
4.	strategie: Omezte fyzický kontakt, nemusíte druhé objímat............. 46
5.	strategie: Detoxikace ve vodě......................................... 47
6.	strategie: Nastavte si limity a hranice............................... 47
7.	strategie: Představujte si, jak přestřiháváte šňůru spojující vás s druhým
člověkem................................................... 47
8.	strategie: Plánujte si čas strávený o samotě na obnovu sil............ 48
9. strategie: Jděte do přírody a praktikujte techniku spojení se zemí.... 48
10. strategie: Dopřejte si dostatek spánku i posilující odpočinek přes den. 49
11.	strategie: Odpočiňte si od online světa............................... 49
12.	strategie: Očistné tipy na cesty. .................................... 50
13.	strategie: Tříminutová meditace srdce................................. 51
14.	strategie: Buďte plně přítomní ve svém těle........................... 52
TŘETÍ KAPITOLA
VYSOKÁ CITLIVOST A ZÁVISLOST Od alkoholu ? přejídání .......................... 55
3.1	Alternativy sebemedikace: strategie a řešení ........................... 56
Sebehodnocení a dvanáctibodové programy ................................... 57
3.2	Útěcha v duchovním světě .................................................. 59
3.3	Vysoká citlivost a jídlo, nadváha a přejídání se .......................... 62
Deset zásad zdravého stravování pro vysoce citlivé osoby .................. 64
ČTVRTÁ KAPITOLA
VYSOKÁ CITLIVOST V LÁSCE A SEXU ............................................... 69
4.1	Hledání spřízněné duše: přitahují vás nedostupní lidé? ................ 70
4.2	Rozdíl mezi spojením a připoutaností .................................. 72
4.3	Strach ze závazku ...................................................  72
4.4	Vybírejte uvážlivě: hledejte si emočně kompatibilní partnery .......... 74
Intelektuál nebo přemýšlivý typ ........................................ 75
Vysoce citlivá osobnost neboli emocionální houba ....................... 76
Opora neboli silný a tichý typ ......................................... 77
4.5	Dbejte na to, aby partner respektoval vaši citlivost .................. 79
4.6	Jak navázat silné intimní partnerství ................................. 80
4.7	Dvanáct tajemství pro zamilované vysoce citlivé partnery .............. 81
4.8	Vysoká citlivost a sexualita .......................................... 86
4.9	Chraňte své potřeby ve vztahu ......................................... 87
PÁTÁ KAPITOLA
CHRAŇTE SE PŘED NARCISTICKÝMI OSOBNOSTMI
A DALŠÍMI ENERGETICKÝMI UPÍRY ................................................. 90
5.1	Sedm typů energetických upírů .......................................... 91
Narcista ............................................................... 91
Cholerik .............................................................  94
Oběť ................................................................... 97
Emočně nestabilní osobnost ............................................. 98
Manipulátoři a kritici ............................................... 99
Mluvkové ............................................................... 99
Pasivně agresivní lidé ............................................... 100
5.2	Jak se vyrovnat s emoční kocovinou .................................. 102
ŠESTÁ KAPITOLA
VYSOKÁ CITLIVOST, RODIČOVSTVÍ A VÝCHOVA CITLIVÝCH DĚTÍ ................... 105
6.1 Rodičovství je vědomá volba a osudová záležitost ..................... 106
6.2 Tipy pro vysoce citlivé rodiče ....................................... 108
Dvanáct akčních kroků pro rodiče ? vyrovnanosti a zmírnění smyslového přetížení ..................................................... ?9
6.3 Výchova citlivých dětí ............................................... 113
6.4 Nová generace indigových dětí ........................................ 115
6.5	Výzvy pro citlivé chlapce ........................................... 110
6.6	Jak podporovat citlivé děti ......................................... 117
Kouzlo a stres těhotenství a kojeneckého věku ........................ 117
Vliv traumat v raném věku na citlivost v dospělosti .................. 120
6.7	Budoucnost osvíceného rodičovství ................................... 127
SEDMÁ KAPITOLA
VYSOKÁ CITLIVOST A PRÁCE .................................................. 128
7.1	Spokojenost v pracovním prostředí ................................... 128
Smysluplná práce ..................................................... 129
Energie spolupracovníků .............................................. 130
Energie místa ........................................................ 131
7.2	Emoční nakažlivost v práci .......................................... 132
7.3	Jak si najít vhodnou práci .......................................... 134
Nejlepší zaměstnání pro vysoce citlivé lidi .......................... 134
Zaměstnání, jimž by se měli vysoce citliví lidé vyhýbat .............. 136
Práce ve zdravotnictví a v pomáhajících profesích .................... 138
Vysoce citlivý terapeut .............................................. 141
OSMÁ KAPITOLA	x x x
VYSOCE EMPATIČTÍ LIDÉ, INTUICE A NADPŘIROZENÉ VNÍMÁNÍ .................... 147
8.1	Typy intuitivních vysoce empatických osobností ...................... 149
Telepatický typ ...................................................... 149
Předvídavý typ ....................................................... 130
Snový typ ............................................................ 132
Médium ............................................................... 133
Typ vnímavý vůči rostlinám ........................................... 154
Planetární typ ....................................................... 155
Typ vnímavý vůči zvířatům ............................................ 157
8.2	Jak se chránit před zahlcením intuice ............................... 159
DEVÁTÁ KAPITOLA
VYSOKÁ CITLIVOST JAKO DAR............................................. 162
9.1	Jděte za světlem ................................................. 162
9.2	Oslavujte své dary ............................................... 163
9.3	Síla komunity .................................................... 164
9.4	Cesta ? vnitřnímu klidu .......................................... 165
OCHRANNÉ STRATEGIE Stručný průvodce .................................. 167
1.	Vizualizace ochranného štítu ..................................... 167
2. Vizualizace uzemnění a spojení se zemí ........................... 168
3. Tipy ke zmírnění adrenální únavy ................................. 169
4.	Tříminutová meditace srdce ....................................... 169
5. Meditace na lásku ? citlivému tělu ............................... 170
6. Tipy, jak zabránit přetížení smyslového vnímání a obnovit síly ... 171
7. Otevřete se vyšší síle ........................................... 172
8. Položte si před ledničku meditační polštář ....................... 173
9.	Určete si své potřeby ve vztahu a naučte se je vyjadřovat ........ 174
10.	Dodržujte pravidlo, že nebudete křičet ........................... 174
11.	Chraňte se před narcisty ......................................... 175
12.	Chraňte se před choleriky ........................................ 176
13.	Chraňte se před oběťmi ........................................... 177
14.	Chraňte se před emočně nestabilními jedinci ...................... 177
15.	Chraňte se před manipulátory a kritiky ........................... 178
16.	Chraňte se před mluvky ........................................... 178
17.	Chraňte se před pasivně agresivními lidmi ........................ 179
18.	Jak se vyrovnat s emoční kocovinou ............................... 179
19.	Meditace pro maminky: probuďte v sobě bohyni ..................... 181
20.	Pomozte dětem snížit míru stresu prostřednictvím vizualizace ..... 181
21.	Nastavte si v práci energetické hranice .......................... 182
22.	Doporučení pro terapeuty. Jak na sebe nepřejímat emoce pacientů .. 182
23.	Ochranná meditace s jaguárem ..................................... 183
24.	Tipy, jak se chránit před zahlcením intuice ...................... 184
BUDOVÁNÍ KOMUNITY
ZALOŽENÍ VLASTNÍ PODPŮRNÉ SKUPINY PRO VYSOCE CITLIVÉ ................. 186
Doporučení, jak založit podpůrnou skupinu pro vysoce citlivé ......... 186
Doporučená forma setkávání ........................................... 187
PODĚKOVÁNÍ ........................................................... 188
KNIHY A AUDIONAHRÁVKY JUDITH ORLOFF, MD .............................. 189
DOPORUČENÁ LITERATURA ................................................ 190
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01469410
3 CZ PrNK
5 20180815070914.6
7 ta
8 180614s2018----xr ||||e|f||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003002140
20 ## $a 978-80-271-0776-6 $q (brožováno)
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
72 #7 $9 17 $a 159.93/.94 $x Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
80 ## $a 159.942 $2 MRF
80 ## $a 316.472.4 $2 MRF
80 ## $a 159.944 $2 MRF
80 ## $a 159.923.5 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Orloff, Judith $7 ola20181000923 $4 aut
240 10 $a Empath's survival. $l Česky
245 10 $a Průvodce pro vysoce citlivé lidi : $b jak prožít šťastnější a vyrovnanější život / $c Judith Orloff ; překlad Ivana Sýkorová
250 ## $a První české vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2018
300 ## $a 190 stran ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Přeloženo z angličtiny
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 ## $a Mnoho praktických tipů a cenných rad a technik pro vysoce citlivé lidi, díky nimž se naučíte zvládat výzvy spojené s citlivostí, stanete se silnějšími a zároveň si v životě udržíte soucit a empatii. Získáte schopnosti, které vás ochrání před citovým zraněním, stresem či vyhořením, a začnete vnímat svou citlivost jako dar.
650 #7 $a emoce
650 #7 $a senzibilita
650 #7 $a vcítění
650 #7 $a interpersonální vztahy
653 ## $a sebezdokonalování
653 ## $a psychická odolnost
655 #4 $a příručka
700 1# $a Sýkorová, Ivana $7 xx0091389 $4 trl
901 $b 9788027107766 $f 1. české vydání $o 20180717
910 ## $a ABA012
998 $a 003002140
1039 $a NPKK
996 $a 168 $b 2490215065 $g II 115976V1 $f 269.00 $d 8.8.2018 $c 1705/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
996 $a 168 $b 2490215343 $g II 115976V2 $f 269.00 $d 27.8.2018 $c 1852/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
Permanent link