Diagnostika a terapie ADHD
dospělí pacienti a klienti v adiktologii
Michal Miovský a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod	8
1.	Epidemiologie ADHD	12
Adam Kulhánek
1.1	Prevalence ADHD u dětí a dospívajících	13
1.2	Prevalence ADHD v dospělé populaci	15
1.3	Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek	16
2.	ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek	18
Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová,
Nikola Chládková, Kamil Kalina
2.1	Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách	19
2.2	ADHD v kontextu terapeutických komunit pro drogově závislé	22
2.3	Copingové strategie a ADHD	26
2.4	Genderová specifika u klientů s ADHD - výsledky sekundární analýzy
původní pilotní studie v ČR	29
Komplikace v léčbě z hlediska genderové odlišnosti	30
Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby z pohledu genderové odlišnosti 32
3.	Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů 33
Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina
3.1	Vymezení ADHD podle MKN-10 a DSM-V	35
3.2	Diagnostika ADHD v dospělosti	41
3.3	Screeningové nástroje pro posouzení symptomů ADHD	43
3.4	Diagnostický rozhovor	46
3.5	Neuropsychologické vyšetření	47
3.6	Pozorování chování v průběhu celého vyšetření	49
3.7	Posouzení dalších deficitů a narušení	50
3.8	Doporučení pro praxi	50
4.	Léčba ADHD	53
4.1	Farmakoterapie poruchy pozornosti a hyperaktivity v dospělosti	53
Pavel Mohr
Farmaka v léčbě poruchy pozornosti	53
Principy farmakoterapie ADHD v dospělosti	58
Farmakoterapie ADHD a závislosti	59
4.2	Psychoterapeutická léčba ADHD v kontextu adiktologických programů 62
Kamil Kalina
Uplatnění psychoterapie v léčbě ADHD	62
Psychoterapeutické přístupy v léčbě ADHD	64
ADHD, závislostní porucha a psychoterapie	67
Závěr: hledání optimální integrace	74
5.	Komorbidity v kontextu ADHD	76
5.1	ADHD a kouření tabáku	76
Adam Kulhánek
Kouření tabáku u pacientů s ADHD	76
Rozvoj ADHD v důsledku expozice tabákovému kouři	77
5.2	ADHD a gambling	78
Lenka Richterová, Lenka Šťastná
5.3	ADHD a další psychiatrické komorbidity	80
Lenka Richterová, Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová ADHD a poruchy nálady, úzkostné poruchy a deprese	81
ADHD a poruchy osobnosti	82
6.	Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých	84
6.1	Nutrice a ADHD u dospělých	84
Martina Koštáková
Jak jídlo působí na náš mozek	85
Závislost na jídle	86
Závislost na jídle a ADHD	89
Stravování a ADHD	90
6.2	Zvládání zátěže u závislých pacientů s komorbidním ADHD	91
Nikola Chládková
7.	Kazuistické studie	95
7.1	Pacient komorbidně užívající více návykových látek	95
Ivana Křížová
Anamnéza	95
Psychologické vyšetření	96
Užívání drog a příznaky syndromu ADHD	100
Terapeutický plán	101
Diskuse	103
Závěr	105
7.2	Kazuistická ilustrace osoby uživatele se symptomatologií ADHD
a komorbidními potížemi z nízkoprahového centra	105
Eva Rubášová
Kontext současné situace	107
První kontakt v rámci adiktologické poradny	108
Anamnéza	110
Diagnostická rozvaha	111
Diagnostika ADHD a aktuálních přídatných problémů	112
Popis hlavních potíží podle DIVA	113
Závěr	115
8.	Výzkum ADHD v tuzemských terapeutických komunitách a širší rámec
výzkumu léčby závislostí v nich	118
8.1	Vliv ADHD na proces a výstupy léčby - přehled výsledků pilotní
studie v tuzemských terapeutických komunitách	119
Eva Rubášová
Dotazníková část zaměřená na terapeuty komunit	120
Výskyt komplikací v léčbě	121
Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby v terapeutické komunitě	125
8.2	Výzkum terapeutických komunit pro léčbu závislostí	127
Martin Šefránek
Vznik terapeutických komunit pro léčbu závislostí a počátky výzkumu 127 Výsledky léčby a profil klientů v terapeutických komunitách	129
Modifikace terapeutických komunit a nové skupiny klientů	135
Co je terapeutická komunita, její základní prvky a jak léčba funguje	138
Závěr	141
Závěr	143
Michal Miovský
Shrnutí	145
Summary	147
Resumé	149
??????	151
Seznam použitých zkratek	153
O autorech	155
Literatura	161
Rejstřík věcný	197
Rejstřík jmenný	202
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01471155
3 CZ PrNK
5 20181206123420.2
7 ta
8 181003s2018----xr ||||f|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003039204
20 ## $a 978-80-271-0387-4 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng $b ger $b rus
72 #7 $9 14 $a 616.89 $x Psychiatrie
80 ## $a 616.89-008.47-008.481 $2 MRF
80 ## $a 001.2 $2 MRF
80 ## $a 616-06 $2 MRF
80 ## $a 316.346.32-053.8 $2 MRF
80 ## $a 616-07 $2 MRF
80 ## $a 616-08 $2 MRF
80 ## $a 159.97 $2 MRF
80 ## $a 616.89-008.48 $2 MRF
80 ## $a 613.81/.84 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Miovský, Michal, $d 1975- $7 xx0017463 $4 aut
245 10 $a Diagnostika a terapie ADHD : $b dospělí pacienti a klienti v adiktologii / $c Michal Miovský a kolektiv
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2018
300 ## $a 204 stran ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Psyché
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Epidemiologie ADHD. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů. Farmakoterapie a psychoterapie. Komorbidity v kontextu ADHD.
546 ## $a České, anglické, německé a ruské resumé
650 #7 $a ADHD
650 #7 $a dospělý
650 #7 $a drogy
650 #7 $a diagnostika
650 #7 $a terapie
650 #7 $a psychoterapie
650 #7 $a závislost
653 ## $a porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
653 ## $a adiktologie
653 ## $a farmakoterapie
653 ## $a komorbidita
653 ## $a kazuistika
830 #0 $a Psyché (Grada)
901 $b 9788027103874 $f 1. vydání $o 20181120
910 ## $a ABA012
998 $a 003039204
1039 $a NPKK
996 $a 1 $b 2490217565 $g II 116342V1 $f 269.00 $d 5.12.2018 $c 2669/2018 $s A $v P $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
996 $a 1 $b 2490217566 $g II 116342V2 $f 269.00 $d 5.12.2018 $c 2670/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link