Školní zralost a komunikace
Sandra Bejdáková, Jarmila Střechová, Lenka Suchardová, Jana Vítková, Helena Zdrubecká, Zdenka Ženatová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Obsah
Role komunikace mezi materskou a základní školou.............11
Ing. Mgr. Jana Vítková
Komunikace ..................................................12
Efektivní komunikace.........................................15
Komunikace materské školy se základní školou ................19
Mgr. Střechová Jarmila,
odborný konzultant: Mgr. Zdrubecká Helena
Úvod ........................................................19
Spolupráce mateřské školy se základní školou.................20
Přínos spolupráce pro děti.............................20
Přínos spolupráce pro pedagogy mateřské školy..........21
Přínos spolupráce pro pedagogy základní školy..........21
Formy spolupráce - současný stav.............................22
Faktory působící na spolupráci.........................25
Faktory s pozitivním vlivem na efektivní spolupráci .25
Faktory s negativním vlivem na efektivní spolupráci.27
Hodnocení spolupráce mateřské školy
se základní školou ČŠI.................................28
Doporučení pro efektivní komunikaci mezi mateřskou
a základní školou - vize.....................................28
Vytvoření modelového plánu spolupráce..................29
Závěr .......................................................33
Literatura...................................................35
7
školní zralost
a komunikace
Komunikace mateřské školy spojené se základní školou -
osvědčené postupy..........................................37
Mgr. Lenka Suchardová
Úvod ......................................................37
Vztahy a spolupráce .......................................38
Prostředky komunikace................................39
Komunikace mezi MŠ a ZŠ před zápisem do ZŠ.................40
Zápis do 1. třídy ZŠ.......................................53
Období po zápisu do ZŠ.....................................55
Možná úskalí v komunikaci mezi MŠ a ZŠ.....................57
Závěr .....................................................58
Komunikace mezi mateřskou a základní školou z pohledu
základní školy ............................................59
Ing. Mgr. Jana Vítková
Úvod ......................................................59
Příprava...................................................60
Schůzka s rodiči předškoláků...............................62
Webové stránky.............................................71
Společné akce pro děti a žáky..............................79
Další spolupráce...........................................84
Závěr .....................................................86
Literatura pro rodiče......................................87
Literatura.................................................88
8
Obsah
Komunikace s rodiči předškoláků v mateřské škole .............89
Bc. Sandra Bejdáková
Úvod .........................................................89
Komunikace a komunikační kanály v MŠ..........................90
Adaptace a návštěvy v rodinách................................92
Adaptace dětí...........................................92
Návštěvy v rodinách a komunikace s rodiči
před nástupem do mateřské školy.........................93
Schůzky s rodiči .............................................94
Individuální schůzky..........................................95
Komunikace s rodiči předškoláků aneb příklady z praxe........103
Literatura...................................................108
Seznam příloh:...............................................109
Příloha č. 1...........................................110
Příloha č. 2...........................................113
Příloha č. 3...........................................115
Komunikace mezi pedagogicko-psychologickou poradnou
a mateřskou školou ..........................................117
Mgr. Zdenka Ženatová
Úvod ........................................................117
Legislativní ukotvení a poslání školských poradenských zařízení ... 118
Standardní činnosti poraden............................119
Podmínky diagnostického a poradenského procesu
v pedagogicko-psychologické poradně....................123
Doporučení odkladu školní docházky prostřednictvím SPC.124
Předávání informací mezi PPP a MŠ............................125
Co potřebuje PPP od MŠ před diagnostickým procesem.....125
Výstupy jako prvek komunikace..........................128
Závěr .......................................................129
Literatura...................................................130
9
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01471300
5 20181228083451.7
7 ta
8 181213s2018----xr a|||e|f||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7496-390-2 $q (brožováno)
40 ## $a ABA012 $b cze $e rda
72 #7 $9 22 $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání
80 ## $a 373.29 $2 MRF
80 ## $a 373.24 $2 MRF
80 ## $a 316.346.32-053.4 $2 MRF
80 ## $a 373.211.24-055.2 $2 MRF
80 ## $a 37.018.26 $2 MRF
80 ## $a 316.772.4 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Bejdáková, Sandra $4 aut
245 10 $a Školní zralost a komunikace / $c Sandra Bejdáková, Jarmila Střechová, Lenka Suchardová, Jana Vítková, Helena Zdrubecká, Zdenka Ženatová
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Praha : $b Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, $c [2018]
264 #4 $c ©2018
300 ## $a 130 stran : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Školní zralost ; $v 3
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 ## $a Efektivní komunikace. Role komunikace mezi MŠ a ZŠ. Komunikace s rodiči. Spolupráce, přínos spolupráce a formy spolupráce mateřské školy se základní školou.
650 #7 $a mateřská škola
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a komunikace
650 #7 $a komunikační schopnost
650 #7 $a vztahy mezi školami
650 #7 $a vztah rodiče-škola
650 #7 $a zápis
650 #7 $a předškolní věk
650 #7 $a školní zralost
650 #7 $a předškolní dítě
650 #7 $a pedagogicko-psychologická poradna
650 #7 $a odklad
653 ## $a vstup do mateřské školy
653 ## $a adaptace
653 ## $a učitel mateřské školy
653 ## $a interpersonální komunikace
655 #4 $a příručka
700 1# $a Střechová, Jarmila $4 aut
700 1# $a Suchardová, Lenka $7 mzk2018985218 $4 aut
700 1# $a Vítková, Jana $4 aut
700 1# $a Zdrubecká, Helena $4 aut
700 1# $a Ženatová, Zdenka $7 xx0203546 $4 aut
830 #0 $a Školní zralost
910 ## $a ABA012
1039 $a NPKK
996 $a 1 $b 2490219631 $g II 116362V2 $f 329.00 $d 17.5.2019 $c 615/2019 $s A $v A $n K $r 2019 $l HF $t N $k 0
996 $a 1 $b 2490217730 $g II 116362V1 $f 329.00 $d 13.12.2018 $c 2723/2018 $s A $v P $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link