Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání
Miroslava Kovaříková, Eva Marádová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod	9
1	Metodologické otázky didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí
jako specifické pedagogické disciplíny	15
1.1	Předmět, cíle a úkoly didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí	15
1.2	Záměry výzkumné činnosti v didaktice výchovy ke zdraví a bezpečí	18
1.3	Vztah didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí k jiným vědám	20
1.4	Metody rozvíjení vědeckého poznávání v didaktice oboru zaměřeného
na výchovu ke zdraví a bezpečí	21
1.5	Historie a specifika didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí jako studijního
předmětu v přípravě učitelů	22
2	Výchova ke zdraví a bezpečí jako součást vzdělávání	26
2.1	Zdraví a zdravotní gramotnost	27
2.2	Vývoj kurikula výchovy ke zdraví v historickém kontextu koncepčních
změn v systému vzdělávání	29
2.3	Bezpečí a bezpečnostní gramotnost	36
2.4	Vývoj kurikula bezpečnostních témat v historickém kontextu koncepčních
změn v systému vzdělávání	38
2.5	Analýza školního vzdělávání ve sledovaných tématech v ČR	41
2.6	Soudobé trendy ve výuce výchovy ke zdraví a bezpečí v zahraničí	44
2.6.1	Kurikulární začlenění výchovy ke zdraví a výuky bezpečnostních témat 45
2.6.2	Strategie podpory zdraví a bezpečí ve školách v evropském regionu 46
2.6.3	Program mezinárodní sítě škol podporujících zdraví a bezpečí	48
2.6.4	Vybrané bezpečnostní školní programy v zahraničí	50
2.6.5	Potřeba vzdělávání učitelů	55
2.7	Didaktické aspekty implementace výchovy ke zdraví a bezpečí
do kurikula základního vzdělávání v ČR	56
2.7.1	Problematika zdraví a bezpečnosti v obecné části a podpůrných částech Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 57
2.7.2	Problematika zdraví a bezpečnosti v obsahové části Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání	58
2.8	Klíčové kompetence a jejich rozvoj ve výchově ke zdraví a bezpečí	59
2.9	Výchova ke zdraví a bezpečí v průřezových tématech rámcového kurikula 66
2.10	Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru výchova ke zdraví a bezpečí
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a jeho implementace do školního kurikula	68
2.11	Očekávané výstupy a obsah vzdělávání dle RVP ZV	69
2.11.1	Specifika osnování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a bezpečí 72
2.11.2	Začlenění vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví do
učebního plánu základních škol	72
2.12	Standardy vzdělávání v kontextu výchovy ke zdraví a bezpečí	76
2.12.1	Význam Standardu základního vzdělávání (1995) pro vývoj
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví	76
2.12.2	Tvorba standardů výchovy ke zdraví v návaznosti
na očekávané výstupy RVP ZV	82
2.13	Ukázka metodického rozpracování úloh ke standardu základního
vzdělávání v tématu aktivní podpora zdraví	84
3	Didaktická transformace školního kurikula do edukační reality	91
3.1	Analýza výchozího stavu a potřeb školy	92
3.1.1	Analýza lidských zdrojů	93
3.1.2	Analýza materiálního vybavení školy	96
3.2	Plánování výuky ve výchově ke zdraví a bezpečí	97
3.2.1	Výchova ke zdraví a bezpečí v rámci formálního vzdělávání	98
3.2.2	Výchova ke zdraví a bezpečí a neformální vzdělávání	105
3.3	Hodnocení naplánovaného a realizovaného postupu
3.4	Edukační cíle ve výchově ke zdraví a bezpečí
3.4.1	Taxonomie edukačních cílů
3.4.2	Stanovení edukačních cílů
3.5	Motivace ve výchově ke zdraví a bezpečí
3.6	Organizační formy výuky výchovy ke zdraví
3.6.1	Organizační formy dle jejich funkce ve výuce
3.6.2	Organizační formy dle interakcí probíhajících ve výuce
3.6.3	Organizační formy výuky v závislosti na čase a prostoru
3.7	Výukové metody ve výchově ke zdraví a bezpečí
3.7.1	Výběr výukové metody
3.7.2	Specifika výběru výukových metod výchovy ke zdraví a bezpečí
3.7.3	Metody v motivační fázi výuky
3.7.4	Metody v expoziční a fixační fázi
3.7.5	Metody diagnostické, klasifikační a aplikační
3.7.6	Metoda didaktické hry
3.7.7	Metoda hra v roli	146
3.8	Hodnocení žáků ve výuce výchovy ke zdraví a bezpečí
3.9	Didaktické zásady ve vyučování výchovy ke zdraví a bezpečí
3.10	Paradigmata výchovy ke zdraví a bezpečí
4	Závěr
106
107
109
114
116
119
120 122
125
126 128 128 132 136 142 144
147
150
154
156
5	Literatura
160
Resumé/Summary
175
Jmenný rejstřík
181
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01477780
3 CZ PrNK
5 20200814140049.6
7 ta
8 200312s2020----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003180469
20 ## $a 978-80-7603-142-5 $q (brožováno)
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
80 ## $a 613:37.03 $2 MRF
80 ## $a 37.016.026 $2 MRF
80 ## $a 37.091.214 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Kovaříková, Miroslava $7 uk2011399112 $4 aut
245 10 $a Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání / $c Miroslava Kovaříková, Eva Marádová
264 #1 $a Praha : $b Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, $c 2020
300 ## $a 182 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Uvádí teoretické základy a empirické poznatky klíčové pro didaktiku výchovy ke zdraví a bezpečí, vzájemně je propojuje ve snaze předložit takové pojetí oborové didaktiky, které bude korespondovat s aktuálními požadavky na vzdělávání.
546 ## $a České a anglické resumé
650 #7 $a didaktika
650 #7 $a zdravotní výchova
650 #7 $a výchova k bezpečnosti
650 #7 $a učební plán
653 ## $a předmětová didaktika
653 ## $a výchova k bezpečí
700 1# $a Marádová, Eva, $d 1951- $7 jn20001227467 $4 aut
901 $b 9788076031425 $f [1. vydání] $o 20200525
910 ## $a ABA012
998 $a 003180469
996 $a 1 $b 2490223476 $g II 117419V1 $f 329.00 $d 2.7.2020 $c 645/2020 $s A $v A $n K $r 2020 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link