Práce učitelů s učebnicemi
Jana Stará

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Üvod	7
1	Učebnice jako didaktický prostředek a kurikulární produkt	11
1.1	Poj em učebnice	11
1.2	Funkce a vlastnosti učebnice	17
1.3	Žákovo učení se prostřednictvím textů	24
2	Učebnice a užívání učebnic v optice pedagogického výzumu	27
2.1	Výběr učebnic učiteli	27
2.2	Užívání učebnic	30
2.3	Užívání multimediálních učebních zdrojů	40
2.4	Užívání učebnic začínajícími učiteli	43
2.5	Výzkum učebnic	45
3	Rámec výzkumu zaměřeného na práci učitele s učebnicemi Člověk a jeho svět	50
3.1	Východiska výzkumného šetření	50
3.2	Výzkumný problém, cíle výzkumu a výzkumný přístup	52
4	Kvantitativní výzkum zaměřený na vliv učebnic, četnost jejich užívání a determinanty jejich volby a užívání	54
4.1	Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy	54
4.2	Výzkumná metoda a fáze výzkumu	59
4.3	Charakteristika respondentů	63
4.4	Výsledky dotazníkového šetření	68
4.4.1	Vliv učebnic na obsah a metody výuky v porovnání
s vlivem dalších faktorů	68
4.4.2	Četnost užívání učebnic ve srovnání s jinými výukovými materiály 71
4.4.3	Opravy a tvorba výukových materiálů učiteli	75
4.4.4	Faktory ovlivňující volbu učebnic, preferované vlastnosti
učebnic a názory učitelů na úlohu učebnic	82
4.4.5	Shrnutí výsledků kvantitativního šetření	101
5	Kvalitativní výzkum zaměřený na užívání učebnic a postoje učitelů ? učebnicím
5.1	Cíle výzkumu a výzkumné otázky
5.2	Charakteristika respondentů a jejich výběr
5.3	Výzkumná metoda a fáze výzkumu
5.4	Výsledky kvalitativní analýzy
5.4.1	Vliv učebnic na učitelovu přípravu výuky
5.4.2	Užívání různých výukových zdrojů
5.4.3	Úprava a tvorba učebnicových textů
5.4.4	Vlastnosti preferovaných učebnic
5.4.5	Shrnutí výsledků kvalitativního šetření
104
104
105 108 114 114 121 131 138 145
6	Syntéza výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření	147
6.1	Vliv učebnic a jiných faktorů na obsah a metody výuky	147
6.2	Míra a účel užívání učebnic a jiných učebních zdrojů	152
6.3	Adaptace učebnicových textů a tvorba textů vlastních	154
6.4	Preferované vlastnosti učebnic	158
7	Diskuse	169
8	Závěr	174
9	Literatura	176
Internetové odkazy	191
Příloha
193
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01477784
3 CZ PrNK
5 20200814140054.9
7 ta
8 190912s2019----xr a|||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003132590
20 ## $a 978-80-7603-081-7 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1127274813
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
80 ## $a 37.091.64 $2 MRF
80 ## $a 37.091.64(075.2) $2 MRF
80 ## $a 37.016:001.101-028.31 $2 MRF
80 ## $a 908 $2 MRF
80 ## $a 57.081.1 $2 MRF
80 ## $a 37.012 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Stará, Jana, $d 1967- $7 mzk2005266023 $4 aut
245 10 $a Práce učitelů s učebnicemi / $c Jana Stará
264 #1 $a Praha : $b Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, $c 2019
300 ## $a 207 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 ## $a Problematika práce učitelů s učebnicemi, protože učitel je klíčovým aktérem toho, jak je potenciál učebnic využíván. Druhou část publikace tvoří popis a výsledky realizovaného výzkumu.
546 ## $a České a anglické resumé
650 #7 $a učebnice
650 #7 $a prvouka
650 #7 $a vlastivěda
650 #7 $a přírodopis
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a pedagogický výzkum
653 ## $a člověk a jeho svět
653 ## $a práce učitele
901 $b 9788076030817 $f [1. vydání] $o 20191001
910 ## $a ABA012
998 $a 003132590
996 $a 1 $b 2490223480 $g II 117423V1 $f 236.00 $d 2.7.2020 $c 649/2020 $s A $v P $n K $r 2020 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link