Reflexe a hodnocení kvality výuky.
I.
Jan Slavík, Lenka Hajerová Műllerová, Pavla Soukupová et al.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod ........................................................................... i
Reflektivní praxe v přípravě učitelů - snaha o přemostění propasti
mezi praxí a teorií ......................................................... i
Nepoměr mezi tvorbou a reflexí výuky a jeho překonávání ..................... 4
Pojetí předmětů ZRHV a RHV .................................................. 6
Struktura textu - rozvržení kapitol ......................................... 8
Reflektivní praxe v učitelském vzdělávání ................................... 9
1.	Reflexe a hodnocení kvality výuky: pojetí předmětu .......................... 12
1.1	Cíle a obsah předmětů Základy reflexe a hodnocení kvality výuky
a Reflexe a hodnocení kvality výuky ...................................... 13
1.2	Předměty ZRHV a RHV ve vztahu ? oborovým didaktikám
? ? reflektované pedagogické praxi ....................................... 16
2.	Učitelská odbornost a profesní společenství
aneb učitel nemá být laikem ................................................. 19
2.1	Vzdělávací obsah, jeho znalost a jeho tři podoby ........................ 19
2.2	Znalost obsahu, obory a didaktická znalost obsahu ...................... 25
2.2.1	Didaktická znalost obsahu a didaktický metajazyk v učitelské profesi .... 30
2.2.2	Didaktická znalost obsahu pro učitele tvůrce a učitele výzkumníka . 32
2.3	Učební úlohy, učební prostředí, výukové situace - pracovní pole
učitelské profese ........................................................ 34
2.4	Učitel nemá být laikem ................................................. 39
2.4.1	Autorita osobní a profesní ........................................ 40
2.4.2	Profesionál vs. laik-profesní jednání a soudy/ege art/s ........... 42
2.3	„Společenství myslí“ v učitelské profesi a ve vzdělávací praxi ......... 44
2.5.1	Je učitelství „nemožné povolání“ a jen „semi-profese“? ............ 47
3.	Výuka - pracovní pole pro učitelskou reflexi a zlepšování .................. 50
3.1	Výukové situace, učební prostředí a tvorba pedagogického díla ........... 50
3.2	Situace výuky a rozvoj žákovské instrumentální zkušenosti .............. 54
3.2.1	Instrumentální zkušenost se rozvíjí v oborech ..................... 54
3.2.2	Instrumentalizace zkušenosti - cesta ke znalosti obsahu ........... 57
3.3	Myšlenkový obraz výuky: od pozorování ? didaktické analýze výuky ....... 62
3.3.1	Profesní vidění, intuice a znalosti v jednání učitele ............. 62
3.3.2	Od primární ? sekundární intuici .................................. 66
3.3.3	Od spontánního pojetí výuky ? profesní kompetenci učitele ......... 68
3.3.4	Reflektivní kompetence učitele a myšlenkový obraz výuky .......... 74
3.3.5	Od pozorování výuky ? didaktické analýze jejího myšlenkového obrazu ... 77
II
3-4 Pozorovací záznamy výuky: kriteriální a dokumentační .............. 80
3.4.1	Od záznamu výuky ? profesnímu dialogu o její kvalitě ........ 86
4.	Kvalita výuky a problém didaktických formalismů ...................... 90
4.1	Kvalita výuky a její míra - lepší a horší výuka ................... 90
4.1.1	Kvalita jako vlastnost a kvalita jako hodnota ............... 91
4.1.2	Didaktická analýza výuky na podkladě její struktury ......... 92
4.1.3	Model hloubkové struktury výuky - opora pro didaktickou analýzu výuky .. 96
4.2	Didaktické formalismy: indikátory snížené kvality výuky .......... 111
4.2.1	Didaktický formalismus: nesoulad mezi klíčovými determinantami výuky ... 112
5.	Metodika 3A na pomoc při reflexi výuky a hodnocení její kvality ...... 120
5.1	Metodika 3A jako výzkumně orientovaná reflexe výuky ............... 121
5.2	Cíle a struktura metodiky 3A ..................................... 124
5.3	Obsahové zaměření metodiky 3A .................................... 125
5.4	Hodnocení kvality výukových situací metodikou 3A ................. 128
5.4.1	Alterace: jak získat znalosti pro změnu a zlepšování výuky? . 128
5.4.2	Kvalita výukových situací ................................... 132
5.4.3	Hodnocení kvality výukových situací ......................... 136
6.	Obsah, koncept, prekoncept a konceptová analýza výuky ................ 139
6.1	Obsah (vzdělávání) - co se žáci učí a učitel vyučuje .............. 140
6.1.1	„Vynořit“ obsah ze světa - od celku ? částem ................ 140
6.2	Prekoncept a koncept: základní didaktické jednotky obsahu
(ve světě, v mysli, v oboru) ...................................... 143
6.2.1	Jak cosi tvrdit: A je B, nebo A je C? ....................... 143
6.2.2	Prekoncept a koncept a představa ............................ 144
6.2.3	Činnost s obsahem a její důsledky pro konceptuálni změnu .... 150
6.2.4	Hloubková struktura konceptu ................................ 154
6.2.5	Konceptová analýza výuky vypovídá o kvalitě výuky ........... 158
7.	Obsah a obsahová transformace v didaktické reflexi .................. 162
7.1	Transformace obsahu .............................................. 164
7.2	Izomorfismus A je B: základ obsahové transformace a učení při transmisi
kultury ........................................................... 166
7.2.1	Izomorfismus jako podmínka kulturní transmise i podmínka vyučování a učení .. 168
7.3	Kurikulum: obsah pro vzdělávání.................................. 171
7.4	Instrumentalizace zkušenosti učební úlohou: cesta ? oboru i ? obecným
kompetencím ....................................................... 173
7.5	Didaktická transformace obsahu .................................. 178
Slovníček pojmů ......................................................... 182
Doporučená literatura ke studiu ......................................... 192
Přílohy ................................................................. 201
IV
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01477895
3 CZ PrSKC
5 20200814140157.3
7 ta
8 200610s2020----xr a|||f||||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-261-0920-4 $q (1. díl ; $q vázáno)
40 ## $a CBD007 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 37 $x Výchova a vzdělávání
80 ## $a 37.02 $2 MRF
80 ## $a 37.091.321 $2 MRF
80 ## $a 37.0:005.6 $2 MRF
80 ## $a 37.011/.012 $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Slavík, Jan, $d 1953- $7 jn20000710539 $4 aut
245 10 $a Reflexe a hodnocení kvality výuky. $n I. / $c Jan Slavík, Lenka Hajerová Műllerová, Pavla Soukupová et al.
246 33 $a Reflexe a hodnocení kvality výuky I.
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Plzeň : $b Západočeská univerzita v Plzni, $c 2020
300 ## $a iv, 217 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Nad názvem: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
500 ## $a Terminologický slovník
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře - budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Základní poznatky nabízející odpovědi na nejdůležitější teoretické otázky a praktické problémy tzv. reflektivní praxe. Reflektivní praktik je učitel, který má zájem opakovaně čerpat poučení z pozorné reflexe své profesní činnosti.
650 #7 $a didaktika
650 #7 $a pedagogická dovednost
650 #7 $a kvalita vyučování
650 #7 $a hodnocení výuky
650 #7 $a analýza
653 ## $a pedagogická evaluace
653 ## $a reflexe
655 #4 $a učebnice pro vysokou školu
700 1# $a Hajerová Műllerová, Lenka, $d 1970- $7 mzk2003181738 $4 aut
700 1# $a Soukupová, Pavla $7 ola20201074007 $4 aut
710 2# $a Západočeská univerzita. $b Pedagogická fakulta $7 kn20010709437 $4 pbl $e Nakladatel, vydavatel
900 $a CBD007 $b 17
910 ## $a ABA012
998 $a 008745152
996 $a 1 $b 2490223585 $g II 117491V1 $f 327.00 $d 14.7.2020 $c 743/2020 $s A $v A $n K $r 2020 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link