Základy jazykovědy

(Vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult studijního oboru český jazyk a literatura)

Adolf Erhart

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH PŘEDMLUVA......................................................... 5 1 JAZYK. JAZYKOVĚDA............................................... 7 1.1 Jazyk, řeč, sdělení (promluva).......................... 7 1.2 Společenský charakter jazyka............................ 9 1.3 Znakový charakter jazyka, jazyk a myšlení .............. 9 1.4 Systémový charakter jazyka..............................14 1.5 Metody zkoumání jazyka..................................16 1.6 Dělení jazykovědy, synchronic a diachronic..............18 1.7 Místo jazykovědy........................................19 2 STRUKTURA PROMLUVY. JEDNOTKY JAZYKA ... 21 2.1 Suprasegmentální jednotky...............................21 2.2—3 Makrosegment, mezosegment, mikrosegment .... 21 2.4—5 Věta, slovo, morf.......................................22 2.6 Syntagmatické a paradigmatické jednotky ................23 3 FONETIKA. FONOLOGIE............................................ 25 3.1 Artikulační fonetika....................................25 3.2 Akustická fonetika......................................31 3.3 Principy fonologické analýzy ...........................32 3.4 Foném, třídění fenologických jednotek...................33 3.5 Distinktivní rysy.......................................35 3.6 Typologie souhláskových podsystémů......................37 3.7 Typologie samohláskových podsystémů.....................44 3.8 Slabika ................................................50 3.9 Intonace................................................52 3.10 Přízvuk .............................................. 55 3.11 Delimitace..............................................59 4 MORFOLOGIE .................................................... 62 4.1 Principy morfologické analýzy...........................62 4.2 Morfém..................................................63 4.3 Morfon, sémém, gramém; místo morfologie mezi jazyko- vědnými disciplínami...........................................63 4.4 Lexikální morfémy.......................................65 1844.5 Afixy ...................................................66 4.6 Realizace morfémů; alomorfy, alternace...................67 5 LEXIKOLOGIE. SÉMANTIKA...........................................72 5.1 Sémantický podsystém, sémantické pole....................72 5.2 Vztahy mezi sémémy a morfémy (lexémy)....................73 5.3 Klasifikace sémémů, komponenciální analýza...............74 6 GRAMATICKÉ KATEGORIE.............................................78 6.1 Gramém, gramatická kategorie.............................78 6.2 Vztahy mezi gramémy a morfémy............................80 6.3 Rod (třída) .............................................81 6.4 Diateze..................................................83 6.5 Číslo (numerus)..........................................86 6.6 Vid......................................................88 6.7 Čas......................................................89 6.8 Způsob (modus) ..........................................91 6.9 Určenost.................................................93 6.10 Osoba....................................................93 6.11 Pád......................................................98 6.12 Slovní druhy............................................101 7 SYNTAX .........................................................104 7.1 Hloubková a povrchová struktura věty....................104 7.2—3 Analýza věty, větné členy................................105 7.4 Syntaktické vztahy; syntagma............................109 7.5 Způsoby označení syntaktických vztahů...................110 7.6 Transformace; souvětí; kondenzace.......................113 7.7 Modalita; druhy vět.....................................116 7.8 Aktuální členění........................................118 7.9 Roviny promluvy.........................................118 7.10 Textová lingvistika.....................................118 8 JAZYK A SPOLEČNOST..............................................120 8.1 Vznik lidské řeči.......................................120 8.2 Diferenciace a integrace ...............................122 8.3 Vývoj lidské společnosti a vnější dějiny jazyků .... 127 9 KLASIFIKACE JAZYKÜ .............................................135 9.1 Sociolingvistická klasifikace...........................135 9.2 Areální (geografická) klasifikace.......................136 1859.3 Genealogická (genetická) klasifikace..............136 9.3.1 Jazyky Evropy, části Přední Asie a Indie . . . 137 9.3.2 Jazyky severovýchodní Evropy, střední, severní a severovýchodní Asie .............................144 9.3.3 Jazyky jihovýchodní Asie a Oceánie..........146 9.3.4 Jazyky Austrálie............................148 9.3.5 Jazyky Přední Asie a Afriky.................149 9.3.6 Jazyky Ameriky..............................153 9.4 Typologie jazyků..................................156 10 PÍSMO ...........................................................163 LITERATURA..........................................................171 VĚCNÝ REJSTŘÍK......................................................176
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01192996
3 CZ-PrNPK
5 20210223050123.9
7 ta
8 060302s1984----xr ||||||||||u0|0|||cze||
15 ## $a cnb000008979
40 ## $a ABA012
40 ## $b cze
40 ## $e AACR2
40 ## $9 1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $2 [v] $a 801
100 1# $4 aut $a Erhart, Adolf
245 10 $a Základy jazykovědy : $b (Vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult studijního oboru český jazyk a literatura) / $c Adolf Erhart
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha: $b SPN - pedagogické nakladatelství $c 1984
300 ## $a 185 s.
650 #7 $a lingvistika
650 #7 $a učebnice
650 #7 $a vysoká škola
655 #4 $a české učebnice
655 #4 $a učebnice $7 fd133770
910 ## $a ABA012 $b II 83742V4
964 $a Jazykověda - učebnice české - školy vysoké
1065 $s II 83742
1123 $a II 83742
1223 $a KPS0001242
1653 $a jazykověda
1653 $a české učebnice
1653 $a vysoké školy
996 $a 168 $b 2490002239 $c II 83742V4 $e ABA012 $l Hlavní budova $n 12 $r Depozitář $s A
996 $a 168 $b 2490044837 $c II 83742V2 $e ABA012 $l Hlavní budova $n 2 $r Depozitář $s A
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link