Inkluzivní vzdělávání

Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod 9 Část L Inkluze y teorii 1. Propedeutické aspekty inkluzivního vzdělávání 15 1.1 Terminologické vymezení 15 1.2 Konexe oboru speciální pedagogiky k inkluzivnímu vzdělávání . 17 Inkluzivní paradigma oboru speciální pedagogiky 19 1.3 Inkluzivní vzdělávání - úvod do problematiky 20 Segregace 21 Integrace 23 Inkluze 25 2. Inkluze v multidisciplinárním kontextu 35 2.1 Modely přístupů k lidem s postižením 36 Medicínsky model 37 Funkční model postižení 38 Sociální model postižení 38 Integrované modely postižení 40 2.2 Přístupy společnosti k lidem s postižením 42 Zavržení a sociální vyloučení 44 Ekonomický a sociální problém 46 Tolerantní utilita 46 Limitovaná participace 47 Liberální přístup 48 Aktivní participace 49 2.3 Filozoficko-etický vhled na inkluzi 51 Problematika inkluze z pohledu filozofie výchovy 52 Lévinasova filozofie jako „inkluzivní smýšlení“ 54 Segregace 55 Integrace 56 Inkluze 58 2.4 Problematika inkluze z pohledu lidskoprávního 60 Legislativní ukotvení v České republice 63 Anglie 68 Finsko 69 2.5 Ekonomicko-politický náhled na aspekty inkluze 71 2.6 Měření inkluze ve školách 74 2.7 Inkluzivní vzdělávání a efekt na žáky 77 2.8 Inkluze a úspěšnost žáků 79 2.9 Postoje jako specifická kategorie 81 Část II. Inkluze v praxi 3. Vytváření a rozvoj inkluzivního vzdělávacího prostředí 87 3.1 Základní přístupy ? utváření inkluzivního vzdělávacího prostředí 87 3.2 Strategické postupy vytváření inkluzivního prostředí škol 89 Rozvoj školy s využitím modelu managementu změny v organizaci dle Knostera 90 Rozvoj inkluzivního prostředí školy podle Bootha a Ainscowa 92 Model rozvoje inkluzivní školy dle Svobodyy Zilchera, Morvayové a Říčana 96 3.3 Tvorba strategického plánu vytváření inkluzivního prostředí školy (model podle Svobody a Zilchera, Říčana a Morvayové) 99 Analýza výchozího stavu 99 Příprava školního týmu 100 Školní akční tým 102 Formulace vize inkluzivní školy 103 Hodnocení partnerské sítě a zainteresovaných aktérů 109 Tvorba samotného strategického plánu školy 110 Vytyčení prioritních oblastí a cílů změn 112 Plánování kroků vedoucích ? naplnění cílů 113 Příklad stanovení cílů, opatření a aktivit 115 Hodnocení návrhu strategického plánu 120 Akční plán jako realizační schéma změny 123 4. Vytváření nerestriktivního prostředí ve škole 127 Konkrétní příklad intervence pro vytváření nerestriktivního prostředí 128 Inkluzivní intervence 130 Shrnutí intervence 133 4.1 Postavení učitele v inkluzivním vzdělávání 135 5. Inkluzivní kompetence pedagoga 137 Část III. Inkluze ve výzkumu 6. Výzkum postojů žáků ? žákům s postižením 145 6.1 Cíle výzkumu 148 6.2 Výzkumný problém, výzkumné otázky 148 6.3 Výběr výzkumného souboru 149 Férová škola 151 6.4 Výzkumné nástroje a procedura 152 Nástroj pro měření přístupu žáků vůči osobám s postižením 153 Nástroj pro měřeníproinkluzivních kompetencí třídního učitele 155 6.5 Popis zjištění 157 Přítomnost žáka s postižením ve třídě 164 Učitel a jeho „proinkluzivní“ kompetence 170 Inkluzivní škola jako prediktor pozitivních postojů 172 6.6 Shrnutí výsledků 175 6.7 Doporučení pro pedagogickou teorii a praxi 179 Závěr 185 Shrnutí 188 Summary Zusammenfassung Seznam zkratek Literatura 190 192 194 196
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22------i-4500
1 kpw01475492
3 CZ-PrNPK
5 20191127112331.2
7 ta
8 190709s2019----xr a|||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003116840
20 ## $a 978-80-271-0789-6 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1119022264
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng $b ger
43 ## $a e-xr---
72 #7 $a 37 $x Výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 37.043.2 $2 MRF
80 ## $a 37.091.321 $2 MRF
80 ## $a 37.013.42:001.891 $2 MRF
80 ## $a 316.344.6-056.26/.3 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Zilcher, Ladislav $7 ola2014810475 $4 aut
245 10 $a Inkluzivní vzdělávání : $b efektivní vzdělávání všech žáků / $c Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2019
300 ## $a 216 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Pedagogika
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 ## $a Inkluze ve vzdělávání z různých hledisk: filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické a historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi.
546 ## $a České, anglické a německé resumé
650 #7 $a inkluzivní vzdělávání
650 #7 $a pedagogická dovednost
650 #7 $a pedagogický výzkum
653 ## $a zdravotní postižení
700 1# $a Svoboda, Zdeněk, $d 1976- $7 mzk2010600302 $4 aut
830 #0 $a Pedagogika (Grada)
901 $b 9788027107896 $f 1. vydání $o 20190823
910 ## $a ABA012 $b II 116942V1
998 $a 003116840
996 $a 0 $b 2490221658 $c II 116942V1 $e ABA012 $l STUDOVNA - pouze prezenčně $n 5 $r Všeobecná studovna $s P
996 $a 0 $b 2490183899 $c II 116942V2 $e ABA012 $l Hlavní budova $n 11 $r PK $s A
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link