Jak zvládnout problémy dětí se školou?

děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky

Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
1. Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami?......................6 - Legislativní rámec problematiky........................................6 - Speciální vzdělávací potřeby (SVP).....................................8 - Přehled podpůrných opatření a jejich popis.............................8 2. Poradenské služby........................................................18 - Obecné informace ? poradenským službám............................... 18 - Účel poradenských služeb..............................................21 - Zpráva školského poradenského zařízení................................22 - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP.................................24 - Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)...............................25 - Speciálně pedagogické centrum (SPC)...................................27 - Poradenské služby školy...............................................34 - Školní speciální pedagog............................................37 - Školní psycholog....................................................41 - Výchovný poradce....................................................43 - Metodik prevence....................................................46 - Vzájemná spolupráce odborníků a jejich komunikace s rodiči........48 - Spolupráce rodičů se školou a poradenským zařízením.................51 3. Zápis do první třídy základní školy......................................56 - Školní zralost a spolupráce s mateřskými školami......................56 - Zápis do 1. třídy.....................................................59 - Odklad povinné školní docházky........................................61 - Předčasné přijetí ? povinné školní docházce...........................62 - Individuální vzdělávání...............................................63 - Přípravné třídy.......................................................65 4. Přestup do jiné školy během studia.......................................71 5. Přechod na II. stupeň základní školy.....................................73 6. Přechod na víceleté gymnázium............................................74 7. Přechod na střední školu, vysokou školu..................................76 - Přijímání na střední školy............................................76 - Navrhovaná opatření ? maturitní zkoušce.............................81 - Státní maturita a její úprava pro studenty se SVP...................82 - Opravné a náhradní zkoušky............................................87 8. Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán..................89 - Plán pedagogické podpory..............................................89 - Žádost o IVP a správní řízení.......................................93 - Jak má IVP vypadat, kdo ho zpracovává, na co si dát pozor...............94 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP (slovní hodnocení)............118 9. Asistent pedagoga...........................................................124 - Posudek poradenského zařízení............................................124 - Žádosti o asistenta pedagoga, souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga...................................................... 124 - Požadavky na asistenta pedagoga a výběr vhodného asistenta..............125 - Náplň práce asistenta pedagoga...........................................126 - Spolupráce asistenta pedagoga s rodiči a učiteli........................ 128 10. Kalendář školního roku (podle měsíců) žáka se SVP..........................132 11. Seznam zkratek.............................................................134 12. Přílohy....................................................................135 A/Vzor - žádost o přijetí dítěte do školy................................. 135 B/Vzor - zápisní lístek................................................... 136 C/Vzor - žádost o odklad povinné školní docházky.......................... 137 D/Vzor - kritéria pro přijetí............................................. 139 E/Vzor - kladné stanovisko ? žádosti o odklad povinné školní docházky. . . 140 F/Vzor - zamítavé stanovisko ? žádosti o odklad povinné školní docházky........................... 141 G/Vzor - žádost o předčasné přijetí dítěte ? základnímu vzdělávání..142 H/Vzor - žádost o povolení přestupu................................. 144 CH/Vzor - rozhodnutí o povolení přestupu..............................145 ľ Vzor - žádost o povolení IVP.......................................146 J/Vzor - rozhodnutí o povolení IVP...................................147 ? Vzor - doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacích zkoušek............................... 148 L Vzor - Individuální vzdělávací plán (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.).150 W Vzor - Plán pedagogické podpory (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.)......153 N/Vzor - Zpráva školského poradenského zařízení (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.)...............................156 O/ Vzor - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP ve škole (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.).............................. 157 13. Seznam doporučené literatury pro rodiče dětí se SVP...................161 PŘEHLED LEGISLATIVY........................................................166
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw01470179
3 CZ-PrNPK
5 20181008152704.9
7 ta
8 181005s2016----xr ||||e|f||||||||||cze||
15 ## $a cnb002835362
20 ## $a 978-80-88163-36-7 $q (brožováno)
40 ## $a ABA012 $b cze $e rda
72 #7 $9 22 $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
80 ## $a 376 $2 MRF
80 ## $a 373.3.011.3-052-056.49 $2 MRF
80 ## $a 37.04 $2 MRF
80 ## $a 37.011.3-051-021.633 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Kendíková, Jitka $7 ola2011627733 $4 aut
245 10 $a Jak zvládnout problémy dětí se školou? : $b děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky / $c Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik
250 ## $a 2. vydání
264 #1 $a [Praha] : $b Pasparta Publishing (nakladatelství), $c [2016]
264 #4 $c ©2016
300 ## $a 166 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie
520 ## $a Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami. Legislativní rámec problematiky. Poradenské služby. Zápis do první třídy základní školy. Přestup do jiné školy. Přechod na střední školu. Opravné a náhradní zkoušky. Plán pedagogické podpory.
650 #7 $a speciální vzdělávací potřeby
650 #7 $a speciální pedagogika
650 #7 $a výchovné poradenství
650 #7 $a pedagogicko-psychologická poradna
650 #7 $a speciálně pedagogické centrum
650 #7 $a asistent
650 #7 $a výchovný poradce
650 #7 $a vztah rodiče-škola
650 #7 $a školní zralost
650 #7 $a přípravný ročník
650 #7 $a přechod do jiné školy
650 #7 $a přechod z mateřské na základní školu
650 #7 $a přechod ze základní na střední školu
650 #7 $a pedagogická podpora
653 ## $a individuální vzdělávací plán
653 ## $a školní poradenství
653 ## $a asistent pedagoga
655 #4 $a příručky $7 fd133209
700 1# $a Vosmik, Miroslav $7 jx20100512016 $4 aut
910 ## $a ABA012 $b II 116147V1
928 1# $a Pasparta Publishing, s.r.o.
1039 $a NPKK
996 $a 1 $b 2490216207 $c II 116147V1 $e ABA012 $l STUDOVNA - pouze prezenčně $n 4 $r Všeobecná studovna $s A
996 $a 1 $b 2490216208 $c II 116147V2 $e ABA012 $l Hlavní budova $n 12 $r PK $s A
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link